AUDIO

HAPPY HOUR

   Konkurs „Serdeczny hotel”

 Najbardziej przyjazna obsługa hotelu 

Szanowni Państwo!
jest nam niezwykle miło nam poinformować, że nasz wyjątkowy pakiet nagród  
– prestiżową i piękną statuetkę, zaprojektowaną przez światowej sławy artystę Cezarego Łutowicza 
oraz kampanię promocyjną na stronach naszego portalu  –
w konkursie SERDECZNY HOTEL wygrywa najserdeczniejszy z serdecznych w Państwa opinii:

VILLA ALINA MEDICAL & SPA ****

 

Nagrody za najlepsze hasło reklamowe – odtwarzacze Mp3 MANTA MM266 DEMON 3 – otrzymują natomiast:

► Patrycja Kurczak

za hasło:

SANDRA SPA - i poczujesz się wSPAniale!  

► Wojciech Maśka

za hasło:

 Perła Południa - Warta Zachodu. 

► Aleksandra Surma

za hasło:

 Luksusowo Uroczo x Oszałamiająco Rewelacyjnie = LUXOR

 

Serdecznie gratulujemy!

W sprawie nagród skontaktujemy się z Państwem e-mailowo.

Jeśli otrzymana nagroda sprawi Wam radość – podzielcie się nią z nami smiley Czekamy na e-maile!

 


Regulamin uczestnictwa w konkursie i regulamin głosowania dostępne są poniżej LISTA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. VILLA ALINA MEDICAL& SPA ****, ul. Matuszewskiego 10, 57-320 Polanica-Zdrój
www.villaalina.pl

2. Hotel *** Perła Południa, 33-343 Rytro 380
 www.perlapoludnia.pl

3. Pensjonat *** Perła Sudetów, ul. Żeromskiego 7/9, 58-540 Karpacz
www.perlasudetow.com

4. SANDRA SPA Pogorzelica, ul. Wojska Polskiego 3, 72-351 Pogorzelica
www.sandraspa.pl

5. SANDRA SPA Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 3, 58-540 Karpacz
www.sandra.karpacz.pl

6. Blue Marine Mielno, ul. Świerczewskiego 32, 76-032 Unieście
www.bluemarine.pl

7. Łeba Hotel & Spa***, ul. Nadmorska 9 b, 84-360 Łeba
www.hotelleba.com.pl

8. Hotel Kozi Gród, ul. Leśników 3, 83-047 Pomlewo k/Gdańska

www.kozigrod.pl

9.Hilton Garden Inn Rzeszów, ul. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów

www.rzeszow.hgi.com

10. Hotel *** Mała Bawaria, ul. Turystyczna 29, 58-580 Szklarska Poręba

www.malabawaria.pl

11. Hotel *** Luxor w Lublinie, ul. Warszawska 175a, 20-824 Lublin

www.hotelluxor.pl

12. Hotel Focus *** Centrum Konferencyjne, al. Warszawska 109, 20-832 Lublin

www.ckhotelfocus.pl/

13. Hotel Emocja SPA, ul. 6 Marca 16, 76-032 Unieście,

www.hotelemocja.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Serdeczny hotel”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11 lipca 2016 r. i trwa do 15 września 2016 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu „Serdeczny hotel”, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 2. Zgłoszeń Uczestników dokonują osoby reprezentujące Uczestników.
 3. Zgłoszenia przyjmuje Organizator za pomocą wiadomości e-mailowej zawierającej: nazwę, adres i stronę www obiektu, wysłanej na adres e-mail: informacja@infogmina.com w czasie trwania Konkursu.
 4. Skutecznie przesłane zgłoszenia zostaną dodane do listy uczestników konkursu w terminie do 48h od ich otrzymania na adres e-mail wskazany w punkcie II. 3.
 5. Nieopublikowanie zgłoszenia w terminie wskazanym w punkcie II. 4. jest równoznaczne z nieskutecznym przesłaniem zgłoszenia i zobowiązuje zgłaszających do ponownego przesłania zgłoszenia.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

III. Przebieg Konkursu

 1. Uczestnicy przesyłają zgłoszenia od 11 lipca 2016 r. do 15 września 2016 r.
 2. Nadesłane zgłoszenia będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej serwisu http://infogmina.com/pl/, z zachowaniem terminu publikacji wskazanego w punkcie II. 9.
 3. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych.
 4. Wyboru zwycięzcy dokonują użytkownicy Portalu w drodze głosowania on-line dokonywanego w czasie trwania konkursu. Użytkownik może oddać głos na wybranego Uczestnika przy pomocy formularza, dostępnego na stronie serwisu http://infogmina.com/pl/. Zasady oddawania głosów zostaną szczegółowo opisane w Regulaminie Głosowania Konkursu „Serdeczny hotel”.
 5. Uczestnicy będą oceniani przez użytkowników w oparciu o następujące kryteria:
 • Godziny otwarcia kuchni
 • Życzliwość obsługi
 • Dodatkowe udogodnienia
 • Dostępność personelu
 • Szybkość reakcji na potrzeby klientów
 1. Głosowanie online obejmuje wszystkich Uczestników biorących udział w konkursie.
 2. Wyniki głosowania opublikowane zostaną w dniu 16 września 2016 r. na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.

IV. Nagrody

 1. Konkurs wygrywa jeden Uczestnik, który otrzyma najwyższe oceny we wszystkich kryteriach, wskazanych w punkcie III.5.
 2. Nagrodą Grand Prix w konkursie jest statuetka, zaprojektowana przez Cezarego Łutowicza oraz kampania promocyjna na stronach serwisu http://infogmina.com/pl/ o łącznej wartości nieprzekraczającej 760 złotych.
 3. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/ przez cały okres trwania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały będą obowiązywały w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.
 3. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Organizator.

REGULAMIN GŁOSOWANIA

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki głosowania w Konkursie „Serdeczny hotel”, zwanym dalej „Konkursem”, a także oraz zasady udziału w dodatkowym konkursie dla osób głosujących w Konkursie, dalej zwanym „Konkursem dla głosujących”.

 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej "Organizatorem".
 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie reguluje odrębny Regulamin Konkursu „Serdeczny hotel”.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej  –  serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11 lipca 2016 r. i trwa do 15 września 2016 r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Warunki głosowania i udziału w Konkursie dla głosujących

 1. Uczestnikami Konkursu dla głosujących, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Użytkownicy strony internetowej http://infogmina.com/pl/ stają się uczestnikami Konkursu dla głosujących poprzez oddanie głosu na wybranego przez siebie Uczestnika Konkursu „Serdeczny hotel” poprzez formularz on-line, znajdujący się na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.
 3. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych.
 4. Uczestnika Konkursu „Serdeczny hotel” będą oceniani przez Uczestników Konkursu dla Głosujących w oparciu o następujące kryteria:
 • Godziny otwarcia kuchni
 • Życzliwość obsługi
 • Dodatkowe udogodnienia
 • Dostępność personelu
 • Szybkość reakcji na potrzeby klientów.
 1. Użytkownicy, aby oddać swój głos i wziąć udział w Konkursie dla głosujących, powinni w trakcie trwania Konkursu zagłosować na wybranego przez siebie Uczestnika Konkursu poprzez wpisanie nazwy hotelu z listy Uczestników, opublikowanej na stronie internetowej konkursu i przyznanie punktów z zakresu 1 – 5 w kryteriach konkursu wskazanych w punkcie II.4., a następnie wypełnić zadanie konkursowe, zamieszczone w formularzu.
 2. Zadanie konkursowe polega na wpisaniu jednozdaniowego hasła reklamowego w odpowiednim miejscu formularza głosowania.
 3. Uczestnictwo w Konkursie dla głosujących jest uzależnione od potwierdzenia zapoznania się z regulaminem Konkursu. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem można złożyć poprzez zaznaczenie pola wyboru w formularzu głosowania.
 4. Formularze głosowania wypełnione niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie dla głosujących.
 5. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków udziału w Konkursie dla głosujących. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Użytkownika z udziału w Konkursie dla głosujących lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Użytkownik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem głosowania lub nie spełnia warunków do udziału w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie głosowania. W takiej sytuacji osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu dla głosujących, a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego Zwycięzcę.
 6. Wyniki Konkursu dla głosujących opublikowane zostaną w dniu 16 września 2016 r. na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.

III. Nagrody

 1. Konkurs wygrywa 3 Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”, którzy wezmą udział w głosowaniu oraz wymyślą najbardziej kreatywne hasło reklamowe jako zadanie konkursowe.
 2. Wpisane przez uczestników Konkursu dla głosujących hasła reklamowe zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora, biorąc pod uwagę ich pomysłowość, oryginalność i wypełnianie celu reklamowego.
 3. Nagrodami w konkursie są 3 odtwarzacze mp3 MANTA MM266 DEMON 3 o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 760 złotych każdy.
 4. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w formularzu głosowania, z informacją o wygranej (do 7 dni po zakończeniu trwania konkursu), w celu otrzymania od Zwycięzców danych adresowych i wysłania nagrody. Brak przekazania danych adresowych w terminie wyznaczonym przez Organizatora (7 dni) lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu dla głosujących a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego Zwycięzcę.
 5. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 6. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).
 7. Nagrody dla Zwycięzców zostaną przekazane za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie 14 dni od ogłoszenia Zwycięzców nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Głosowania jest dostępny na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/ przez cały okres trwania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu dla głosujących, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie dla głosujących, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.
 3. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Organizator.