AUDIO

HAPPY HOUR

  Program “Klik, klik, klik - parasol na jesień w mig”  

 
  Choć lato w pełni, powoli myślimy o jesiennym deszczu, który wcale nie musi być kłopotliwy

Szczególnie z naszym stylowym parasolem!  

Czytaj nas i zbieraj kliki, a my obiecujemy się rozwijać w tempie pozaziemskim!  

500 klików zapewni Ci nagrodę gwarantowaną –  stylowy parasol z naszym logo!

Dostarczymy Ci zawsze wciągające artykuły, a nasi eksperci zawsze wesprą Cię swoją wiedza i doświadczeniem.

Zaproś do programu również swoich znajomych – zawsze raźniej chodzić na deszczowe spacery we dwójkę :-) 

Zasady konkursu się nie zmieniły: każde zalogowanie w danym dniu daje Ci dodatkowy klik, a za odwiedzanie nas codziennie przez 5 kolejnych dni dostaniesz dodatkowych 5 klików.

10 dni regularnego logowania zapewni Ci natomiast aż 10 dodatkowych klików ( i jednocześnie 5 klików za 5. logowanie z rzędu!).

Polecaj założenie konta swoim znajomym, aby otrzymać dodatkowe kliki! 

Każda osoba, która założy konto na portalu z Twojego polecenia i będzie się logować regularnie przez 5 dni – to dla Ciebie 5 dodatkowych punktów i o krok do nagrody bliżej!REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE "Klik, klik, klik - parasol na jesień w mig"

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie „Klik, klik, klik - parasol na jesień w mig”, zwanym dalej Programem.

2. Organizatorem Programu jest Infogmina Sp. z o.o., ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, dalej nazywana "Organizatorem".

3. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Celem Programu jest udostępnienie konsumentom (Uczestnikom Programu) możliwości uzyskania nagrody w postaci oznaczonego logiem parasola, w wyniku regularnego logowania się na portalu infoplanet.pl.

5. Uczestnikami Programu "Klik, klik, klik - parasol na jesień w mig”, uprawnionymi do otrzymania nagród, mogą być wyłącznie osoby prawne lub pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Każda osoba prawna oraz pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może zdobyć nagrodę wyłącznie z jednego konta, założonego na portalu na identyfikujące ją dane.

6. Uczestnikiem może być osoba, która:

• przystąpiła do programu automatycznie po zdobyciu kubka w programie „Klik, klik, klik – kubek w mig” i potwierdziła regulamin niniejszego programu

• założyła konto w portalu Infogmina.com od dnia 11.08.2016 r. włącznie do dnia 28.09.2016 r. włącznie.

7. Uczestnik, przystępując do Programu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest możliwa w każdej chwili trwania programu. Rezygnacji Uczestnik dokonuje klikając w link rezygnacji, zamieszczany w każdym powiadomieniu, wysyłanym w związku z programem lub potwierdzając rezygnację w ustawieniach konta użytkownika na portalu infoplanet.pl.

8. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Programie może ponownie przystąpić do programu, potwierdzając akceptację regulaminu i chęć przystąpienia do Programu w ustawieniach konta użytkownika na portalu infoplanet.pl.

II. Kliki

1. Uczestnicy Programu “Klik, klik, klik - parasol na jesień w mig” logując się na portalu www.infoplanet.pl zgodnie z częstotliwością oraz odstępami czasowymi, określonymi w kolejnych punktach regulaminu, uzyskują kliki w formie elektronicznej, które gromadzą poprzez system informatyczny na wirtualnym koncie Uczestnika.

2. O ilości zgromadzonych klików Uczestnicy są cotygodniowo powiadamiani drogą e-mailową, na adres e-mail podany przy rejestracji konta na portalu infoplanet.pl. Powiadomienie następuje w każdą środę o godz. 15. Ilość zgromadzonych punktów wyświetlana jest również w ustawieniach konta użytkownika na portalu infoplanet.pl.

3. Aktualizacja stanu klików odbywa się natychmiast po zalogowaniu się Uczestnika na konto na portalu infoplanet.pl, o ile owo zalogowanie spełnia warunki czasowe określone w kolejnych punktach regulaminu. Naliczenie dodatkowych klików za polecenie konta, o czym mowa w punkcie II. 6. C. niniejszego regulaminu, odbywa się w momencie 5. zalogowania Uczestnika, który założył konto z polecenia – równolegle do przyznania temu uczestnikowi punktów, zgodnie z punktem II. 6. B niniejszego regulaminu.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie powoduje blokadę naliczania klików. Kliki zgromadzone na wirtualnym koncie Uczestnika do momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji nie zostają skasowane.

5. Rozpoczęcie naliczania klików uzależnione jest od potwierdzenia zapoznania się z regulaminem Programu. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem można złożyć poprzez zaznaczenie pola wyboru przy zakładaniu konta użytkownika portalu lub potwierdzenie akceptacji regulaminu oraz chęci przystąpienia do programu w ustawieniach konta użytkownika na portalu infoplanet.pl. Link odsyłający do wirtualnego miejsca złożenia oświadczenia, jest wysyłany wszystkim użytkownikom, którzy zarejestrowali konto na portalu w okresie trwania programu, a także cyklicznie, co 7 dni od założenia konta.

6. Kliki naliczane są w następujący sposób:

                A. 1 klik - za zalogowanie się na portalu w danym dniu kalendarzowym;

                B. 5 klików - za pięć logowań mających miejsce w pięciu kolejno następujących po sobie dniach kalendarzowych. Kliki te są przyznawanie niezależnie od klików przyznawanych na podstawie podpunktu A niniejszego regulaminu;

                C. 5 klików - za każdą osobę, która założy konto na portalu z polecenia Uczestnika programu i będzie się logować regularnie przez 5 dni. Polecenie założenia konta następuje poprzez wysłanie na dowolne adresy e-mail linka do aktywizacji konta, zamieszczonego w ustawieniach konta Uczestnika;

                D. 10 klików - za przystąpienie do programu;

                E. 10 klików - za dziesięć logowań mających miejsce w dziesięciu kolejno następujących po sobie dniach kalendarzowych. Kliki te są przyznawanie niezależnie od klików przyznawanych na podstawie podpunktu A i B niniejszego regulaminu.

III. Nagrody

1. Nagrodę otrzymuje Uczestnik po zebraniu 500 klików. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę. Każda osoba prawna oraz pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może zdobyć nagrodę wyłącznie z jednego konta, założonego na portalu na identyfikujące ją dane. Niedozwolone jest zdobycie nagrody z konta, do którego przypisany jest adres IP powiązany z innym kontem, założonym na portalu, którego użytkownik uzyskał nagrodę w Programie. Nagrodę stanowi oznaczony logiem parasol w postaci zbliżonej do przedstawionej na zdjęciu, zamieszczonym na stronie internetowej Programu na portalu - www.infoplanet.pl/pl/konkurs-parasol. Wygląd nagrody może różnić się od tej przedstawionej na zdjęciu.

2. Kliki nie mogą być wymieniane na gotówkę ani żadne inne przedmioty, o których nie wspomina niniejszy regulamin. 

3. Realizacja nagrody następuje przez potwierdzenie chęci odbioru nagrody w postaci odesłania poprawnie wypełnionego formularza wysłania nagrody. Formularz jest przesyłany do Uczestników drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji konta na portalu infoplanet.pl po zdobyciu liczby punktów uprawniających do odbioru nagrody. Wysyłka nagrody odbywa się na wskazany w formularzu adres.

4. Dostawa nagród jest bezpłatna. Organizator podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nagroda jest wysłana do Uczestnika możliwie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni roboczych od daty przesłania poprawnie wypełnionego formularza wysłania nagrody, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji.

6. Ewentualny podatek lub inne opłaty związane z uzyskaniem nagrody za kliki obciążą Uczestników Programu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Programu. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronach internetowych Programu pod adresem: www.infoplanet.pl/pl/konkurs-parasol.

2. Program „Klik, klik, klik - parasol na jesień w mig” trwa do dnia 28.09.2016 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.infoplanet.pl. Kliki zebrane przez Uczestników w trakcie trwania Programu a niewymienione na nagrodę przed zakończeniem Programu, będą mogły zostać wymienione na nagrodę w momencie uzyskania liczby klików uprawniającej do odbioru nagrody.