AUDIO

HAPPY HOUR

Konkurs „Zdrowo i kolorowo”

 Najładniejsza potrawa w kolorach lata 

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy od Was piękne i smaczne propozycje, których przygotowanie wymagało sporo starań. Serdecznie za wszystkie dziękujemy!
Jest nam niezwykle miło poinformować, że z przesłanych prac konkursowych wybraliśmy trzy, które najlepiej spełniały wymagania konkursowe i okazały się najładniejszymi potrawami w kolorach lata.

Są to prace (w kolejności alfabetycznej):

1. Magdaleny Maćkowskiej z Piotrkowa Trybunalskiego

2. Katarzyny Wojdy z Bydgoszczy

3. Moniki Wypiorczyk z Myśliborza

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy:-) Wygrane przepisy publikujemy poniżej.

W sprawie nagród – jadalnych olejków do ciała marki Amanprana o wartości ponad 100 złotych każdy – skontaktujemy się z Państwem e-mailowo.

 

Jeśli otrzymana nagroda sprawi Wam radość – podzielcie się z nami swoją radością:-) Czekamy na e-maile! 

Ognista sałatka

Składniki:

- sałata: rukola, roszponka i radicchio (lub miksu sałatkowego)

- 3 rodzaje papryki: żółta, pomarańczowa i czerwona

- pomidorki koktajlowe

- cebulka dymka

- makaron pełnoziarnisty

- pestki słonecznika

- 1 łyżka oleju kokosowego

- sól, pieprz

Wszystko w dowolnych ilościach – jak kto lubi :)

1. Ugotować makaron pełnoziarnisty.

2. Na patelni podsmażyć paprykę, pokrojoną w paski.

3. Podsmażyć na osobnej patelni cebulkę dymkę.

4. Wszystkie składniki wymieszać ze sobą w jednym dużym naczyniu.

5. Sałatkę posypać pestkami dyni, słonecznika i innymi ulubionymi dodatkami, a następnie przyprawić do smaku.

Zielona bomba witaminowa

Składniki:

- kiwi (2 sztuki)

- płatki jęczmienne błyskawiczne Halina (3 łyżki)

- brązowy cukier (1 łyżka)

- jogurt naturalny (3 łyżki).

1. Kiwi pokroić na kawałki, a następnie zblendować z łyżką brązowego cukru.

2. Wyłożyć do kieliszka naprzemiennie: najpierw kiwi, potem jogurt, następnie płatki. I jeszcze raz tak samo.

3. Udekorować plastrem kiwi i listkiem bazylii.

Łosoś na kolorowej sałatce

Składniki:

- 2 filety z łososia marynowane w sosie sojowym, sproszkowanym czosnku i w suszonym koperku

- liście szpinaku

- żółta papryka

- średnia cebula

- ser feta

- prażone nasiona słonecznika

- truskawki

- łyżka octu balsamicznego.

1. W piekarniku pieczemy łososia przez 10 minut.

2. Wyjmujemy go i na tej samej blaszce układamy pozostałe składniki (z wyjątkiem truskawek). Na samym szczycie układamy łososia i całość pieczemy przez 7 minut.

3. Dodajemy truskawki do dekoracji.Smacznego ! 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Zdrowo i kolorowo”, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Infogmina Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa, tel. 801 500 525, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579869, NIP: 5272746839, REGON: 362705190, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej – serwisu http://infogmina.com/pl/, należącej do Organizatora.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11 lipca 2016 r. i trwa do 15 sierpnia 2016 r. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w punkcie I.4., o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej http://infogmina.com/pl/.

II. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu „Zdrowo i kolorowo”, uprawnionymi do otrzymania nagrody określonej w dalszej części Regulaminu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkałe lub posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

III. Przebieg Konkursu

 1. Uczestnicy przesyłają zadania konkursowe od 11 lipca 2016 r. do 15 sierpnia 2016 r.
 2. Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu zdjęcia realizującego temat: „Zdrowo
  i kolorowo – najładniejsza potrawa w kolorach lata” oraz sporządzeniu przepisu sfotografowanego dania, zwanego dalej „Pracą konkursową”.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych.
 4. Prace konkursowe należy przesyłać tylko i wyłącznie poprzez formularz, zamieszczony na przez stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/, wypełniając pola wymagane.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest uzależnione od potwierdzenia zapoznania się z regulaminem Konkursu. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem można złożyć poprzez zaznaczenie pola wyboru w formularzu głosowania.
 6. Prace konkursowe muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 2 MB. Wszystkie zdjęcia przesłane w jednym formularzu łącznie nie mogą przekroczyć limitu 20MB.
 7. Prace konkursowe zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 8. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Ponadto oświadcza również, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie Prac konkursowych przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia Pracy konkursowej przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Komisję, zgodnie z punktem III.10. niniejszego Regulaminu oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.
 9. Prace konkursowe niespełniające opisanych w regulaminie wymogów zostaną zdyskwalifikowane.
 10. Wszystkie Prace zostaną poddane ocenie 3-osobowej komisji konkursowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Organizatora. Ocena będzie uwzględniała następujące kryteria:
 • niskokaloryczność potrawy,
 • estetyka zdjęcia,
 • ilość kolorów produktów w potrawie.
 1. Administratorem nadesłanych danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych.
 2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w dniu 16 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.

IV. Nagrody

 1. Konkurs wygrywa 3 Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”, którzy zgłosili na Konkurs Prace konkursowe najbardziej odpowiadające – w ocenie Komisji – wskazanym w regulaminie kryteriom, opisanym w punkcie III.10.
 2. Nagrodą w konkursie są 3 jadalne olejki do masażu Amanprana Bio, o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 760 złotych.
 3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w formularzu, z informacją o wygranej (do 7 dni po zakończeniu trwania konkursu), w celu otrzymania od Zwycięzców danych adresowych i wysłania nagrody. Brak przekazania danych adresowych w terminie wyznaczonym przez Organizatora (7 dni) lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego Zwycięzcę.
 4. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 5. Nagroda nie podlega przekazywaniu na rzecz innych osób lub wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą elektroniczną do 7 dni po zakończeniu trwania konkursu.
 8. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką kurierską na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.
 9. Dostawa nagród jest bezpłatna. Organizator podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu przy wysyłaniu formularza lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/ przez cały okres trwania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także nie naruszy już nabytych praw. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały będą obowiązywały w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej konkursu w serwisie http://infogmina.com/pl/.
 4. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Organizator.