Wiele uwagi poświęcamy zmianom, które spowoduje wprowadzenie na szeroką skalę energetyki odnawialnej na świecie. Trzeba jednak uzmysłowić sobie, że przekształcenia te nie są przed nami a w trakcie – już się odbywają. Energetyka odnawialna to nasza przyszłość, ale jest to jutro, które zaczyna się już dziś.

Poniżej kilka informacji o OZE, o których pewnie nie wiedziałeś.


  1. W 2009 roku w Europie więcej źródeł energii opartych na węglu, oleju opałowym i potencjale nuklearnym wycofano niż zainstalowano.


  1. Energia słoneczna już obecnie pracuje na skalę przemysłową również w nocy. Pola w Hiszpanii mają potencjał magazynowania energii przez 7 godzin.


  1. W ciągu zaledwie 5 lat ilość energii elektrycznej produkowanej przez Portugalię ze źródeł odnawialnych wzrosła z 15% do 45%.


  1.  PricewaterhouseCoopers ocenia, że do 2050 roku Ameryka Północna i Europa mogłyby korzystać w 100% ze źródeł odnawialnych.


  1. Dopłaty do paliw kopalnych na świecie przewyższają wsparcie źródeł energii odnawialnej w stosunku 12:1.


  1. Wirginia Północna mogłaby zaspokoić całkowicie swoje potrzeby energetyczne, wykorzystując jedynie 2% swojego potencjału geotermalnego.


  1. Źródła fotowoltaiczne mogą w roku 2020 produkować 5% całego światowego zapotrzebowania na energię, a w roku 2030 – 9%.


  1. W ciągu 30 lat zasilanie Irlandii importowanym węglem na poziomie 75% zastąpiono w 80% własną energią geotermalną.


  1. W 2009 roku Chiny budowały w przybliżeniu 1 wiatrak na godzinę.


  1. Do 2050 roku możemy zaspokajać nasze potrzeby energetyczne energią odnawialną aż w 95%.