Już tej jesieni w Parku Narodowym Chitwan w Nepalu zostaną zamontowane systemy oparte na energii słonecznej. Pozwolą one korzystać z dodatkowej energii w godzinach nocnych, a dzięki temu uruchomić kolejnych posterunki strażników chroniących dzikie zwierzęta. Oprócz tego miejscowe kobiety zostaną przeszkolone i otrzymają narzędzia do sprzedawania niedrogich jednostek produkujących czystą energię mieszkańcom strefy buforowej, która otacza park.

 

Razem we wspólnej sprawie

Cały program jest częścią współpracy spółek Empowered by Light i Empower Generation ze społecznością Nepalu. Zmierza on do rozpowszechnienia technologii odnawialnych oraz rozwinięcia przedsiębiorczości w tym zakresie, szczególnie wśród kobiet.

 

Projekt jest kontynuacją wysiłków organizacji działających w Nepalu, które zmierzają do sprostania wyzwaniom ochrony wyjątkowej nepalskiej dzikiej przyrody.

– Społeczności na całym świecie rozwijają energetykę odnawialną, ponieważ korzyści z jej użytkowania są realne, natychmiastowe i zmieniające życie – powiedziała Moira Hanes, współzałożyciel i przewodniczący rady firmy Empowered by Light. – W Nepalu energia odnawialna zapewnia lokalnym społecznościom stały, niezawodny dostęp do energii elektrycznej, wspierając życie codzienne, dając nowe możliwości gospodarcze i zawodowe oraz rozwijając działania zmierzające do ochrony dzikiej przyrody, która jest w tym rejonie wartością kluczową – dodaje.

Zielone korzyści

Podczas poprzedniej akcji, spółka pomogła zainstalować energię odnawialną w wieżach widokowych i obecnie turyści mogą z nich korzystać również w nocy.

Obecnie organizacja stara się pozyskać 50 000 dolarów, aby wesprzeć nowy projekt, który pomoże nepalskiej społeczności rozwijać zapoczątkowane działania. Ich realizacja pozwoli zmniejszyć uzależnienie od dotychczasowych generatorów dieslowskich i palników naftowych. Działania są tym bardziej wartościowe, że Park Narodowy Chitwan jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i bywa uznawany za jeden z najbardziej znanych parków na świecie.