Opracowywana przez Mitsubishi Hitachi Power Systems wielkoskalowa turbina gazowa do użytku w produkcji energii właśnie przeszła pomyślnie test wypalania z wykorzystaniem 30-procentowej mieszanki wodoru. Czy ten sukces to kolejny krok w stronę wodorowego społeczeństwa?

Test mieszania wodorowego

Wyniki testu potwierdziły, że dzięki zastosowaniu do spalania wodoru zastrzeżonego wzoru palnika MHPS, który został niedawno opracowany, można uzyskać stabilne spalanie nawet wtedy, gdy wodór jest mieszany z gazem ziemnym. Przy użyciu 30-procentowej mieszaniny wodoru uzyskano redukcję emisji dwutlenku węgla o 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii z gazu ziemnego.

Test mieszania wodorowego przy użyciu urządzeń do testowania spalania pod ciśnieniem przeprowadzono w MHT Takasago Works, będącego częścią projektu japońskiej Nowej Energii i Przemysłowej Organizacji Rozwoju Technologii (NEDO). Jego celem jest opracowanie technologii dla realizacji projektu społeczeństwa wodorowego, w którym szeroko wykorzystuje się wodór – czystą i wolną od węgla energię, która nie emituje gazów cieplarnianych.

Warunki testu wypalania wymagały temperatury 1600 stopni Celsjusza na wlocie turbiny, co odpowiada 700 MW mocy wyjściowej przy użyciu komory spalania wstępnego turbin gazowych serii J napędzanej gazem ziemnym, która zapewnia wydajność wytwarzania energii powyżej 63%. Przy 30-procentowej mieszance wodorowej wykazano stabilne spalanie przy spełnieniu operacyjnych wartości progowych związanych z emisją tlenku azotu i oscylacją spalania.

Stabilna technologia mieszania

Technologia stabilnego mieszania wodorowego stosowana w wielkoskalowej turbinie gazowej wykorzystuje zastrzeżoną przez MHPS suchą komorę spalania o niskiej emisji tlenku azotu (DLN), która została opracowana dla tego projektu jako ulepszona wersja urządzeń opalanych gazem ziemnym. Metodą spalania jest wstępne mieszanie, a więc pole, w którym MHPS dzięki zastosowaniu komór spalania DLN ma bogate doświadczenie. Dysza paliwowa komory spalania wytwarza obrotowy przepływ powietrza, który umożliwia tworzenie bardziej jednorodnego, wstępnie zmieszanego gazu, prowadząc do niskiego poziomu NOx. Poza tą jedną zmianą, cała reszta urządzenia pracującego do tej pory może być używana bez modyfikacji, co ogranicza potencjalne koszty przekształcenia elektrowni zasilanej gazem ziemnym w instalację wodorową.

W Japonii, pod przewodnictwem Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu oraz Rządu, podejmowane są starania, aby paliwo wodorowe stało się jedną z podstawowych energii w kraju. Dlatego badania i rozwój turbin gazowych zasilanych wodorem koncentrują się głównie na małych i średnich turbinach dla niewielkich elektrociepłowni przystosowanych do rozproszonego wytwarzania energii lub kogeneracji obszarowej. Teraz, po pomyślnym przetestowaniu zużycia paliwa wodorowego w wielkoskalowej turbinie gazowej dla elektrowni cieplnych na dużą skalę, oczekiwania skupiają się na nowej technologii, która znacząco przyczynia się do zmniejszenia obciążenia środowiska globalnego podczas wytwarzania energii.

Przedstawiciele władz nie mają wątpliwości, że jest to pierwszy krok w kierunku stworzenia społeczeństwa wodorowego bez dwutlenku węgla, a więc zrealizowania kluczowej strategii ustalonej w grudniu ubiegłego roku na drugim spotkaniu japońskiej Rady Ministerialnej ds. Energii Odnawialnej, wodoru i zagadnień pokrewnych.

Po pomyślnym teście MHPS przyspieszy rozwój turbin gazowych zasilanych wodorem i zachęci operatorów elektrowni cieplnych do korzystania z nich . Mitsubishi Heavy Industries jest również liderem w technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), który jest niezbędny do dostarczania wodoru niezawierającego węgla. Łącząc te systemy, przedsiębiorca jest gotowy rozwinąć międzynarodowy łańcuch dostaw obejmujący wodór, transport i magazynowanie, przyczyniając się w ten sposób do realizacji idei społeczeństwa wodorowego.

kup artykuly platne