Martwisz się rosnącymi rachunkami za energię elektryczną? Chciałbyś płacić o połowę mniej? Zależy Cina pewności, że Twoja cena prądu nie wzrośnie? Marzy Ci się własne,, niezawodne źródło elektryczności? Nie jest Ci obojętny stan środowiska naturalnego?

Jeśli na którekolwiek z tych pytań Twoja odpowiedź była twierdząca – fotowoltaika to rozwiązanie idealne dla Ciebie!

 – Czym jest fotowoltaika?

 – Fotowoltaika (PV) to technologia, która umożliwia bezpośrednią przemianę światła słonecznego na energię elektryczną. Pozwala więcna pozyskiwanie darmowego prądu ze słońca bez zbędnego hałasu i zanieczyszczeń.

 – Z czego składa się domowa instalacja fotowoltaiczna?

 – Standardowa instalacja fotowoltaiczna składa się z panelu, który przetwarza energię słoneczną, inwerterów, zamieniających pozyskany prąd stały na zmienny oraz gospodarujących różnicę między energię produkowaną i zużywaną do zasilania urządzeń w gospodarstwie domowym, a także licznika zużytej energii.

 – Czym różnią się panele fotowoltaiczne od kolektorów słonecznych?

 – Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne bywają często mylone, być może przez ich pozornie zbliżony wygląd, zwłaszcza gdy są obserwowane ze znacznej odległości. Jednakże są one wykorzystywane do zupełnie innych celów. Panele fotowoltaiczne pozwalająna produkcję energii elektrycznej, zaś kolektory słoneczne służą wytwarzaniu ciepła, które podgrzewa najczęściej wodę użytkową.

 – Czyna każdym dachu można montować panele fotowoltaiczne?

 – Standardem jest montaż instalacji na dachach skośnych. Nie istnieją jednak żadne przeszkody, by panele zamontować również na płaskim dachu – a więc takim, którego kąt nachylenia jest mniejszy niż 15°. Konieczne jest jednak wówczas zastosowanie konstrukcji wsporczych w formie metalowych stojaków. Mają one na celu zapewnienie efektywności paneli przez przytwierdzenie ich pod odpowiednim kątem, zgodnie z kątem padania słońca. Wymaga to jednak uprzedniego sprawdzenia, czy dodatkowe obciążenie nie przeciąży konstrukcji dachu. Istnieje również możliwość instalacji paneli w innym miejscu niż dach budynku, na przykład na gruncie.

 – Od czego zależy moc instalacji fotowoltaicznej?

 – Moc elektryczna w ogniwach fotowoltaicznych uzależniona jest od intensywności padającego promieniowania słonecznego. Jest więc tym większa, im bardziej bezpośrednio pada światło słoneczne. Jako moc szczytową paneli słonecznych uznaje się 25°C dla napromieniowania 1000 watów na m2. Na przeciętnym ogniwie pojedynczym napięcie nieznacznie przekracza 0,5V i 2W mocy, stąd też dla zwiększenia mocy ogniwa zazwyczaj są łączone. W przypadku chęci wykorzystywania wytworzonej energii wyłącznie do celów własnego gospodarstwa domowego (off-grid), moc szczytowa instalacji nie powinna przekraczać realnego zapotrzebowania na energię.

 – Czy montaż instalacji można dofinansować?

 – Istnieje jednak kilka form dofinansowania zakupu instalacji. Najczęściej wykorzystywaną formą są dotacje do kredytu bankowego finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Ponadto nierzadko przewidziane są również inne formy wsparcia dla mieszkańców na poziomie gminy.

Instalacja off-grid, mająca na celu zaspokajanie potrzeb wyłącznie danego gospodarstwa domowego, dofinansowywana jest w 80%. W projektach, w których formalnie wnioskodawcami są urzędy, poszczególne gospodarstwa domowe są wyłącznie beneficjentami. Stąd też odpowiedzialność za rozliczenie, montaż, przeglądy i działanie przez 5 lat spoczywa na władzach gminy, które są przedstawicielami projektu zbiorowego na swoim terenie.

Odmiennie traktowane są projekty instalacji fotowoltaicznej, w których wytwarzana energia ma być nie tylko wykorzystywana na bieżąco do celów własnych, ale również odsprzedawana do sieci w przypadku nadwyżek produkcji (instalacja on-grid, projekty tzw. prosumenckie). Z uwagi na ich częściowo zarobkowy charakter są one obecnie dofinansowywane na poziomie 40%.

 – Na co należy uważać, decydując się na instalację fotowoltaiczną?

 – Najbardziej istotny jest wybór projektanta instalacji, który ma odpowiednią wiedzę z dziedziny mechaniki, fizyki i energetyki prądów stałych oraz doświadczenie na tym polu. Wówczas uzyskuje się gwarancję, że dokumentacja projektowa nie będzie zbyt ogólna, zastosowany zostanie odpowiedni kąt nachylenia, a konstrukcje wsporcze nie będą ryzykownym obciążeniem dla konstrukcji dachu. Kolejnym ważnym krokiem jest zakup paneli fotowoltaicznych od odpowiedniego producenta – aby urządzenia były odpowiednio certyfikowane, bezpieczne i objęte odpowiednim okresem gwarancji. Na rynku od lat dominują producenckie spółki amerykańskie, szwajcarskie i niemieckie. W ostatnich latach pojawia się jednak coraz więcej przedsiębiorstw polskich o dobrej renomie, produkujących elementy instalacyjne wysokiej jakości.

 – Czy instalacja fotowoltaiczny zadziała także w pochmurny dzień?

 – Tak, oczywiście produkcja energii z uwagi na ograniczone nasłonecznienie jest mniejsza, ale odbywa się bez zakłóceń.

 – Czy podczas montażu instalacji fotowoltaicznej istnieje możliwość uszkodzenia dachu?

 – Nie ma takiej możliwości, jeżeli montaż jest wykonywany przez profesjonalistów oraz odpowiednio poprzedzony procesem projektowania. Systemy oraz rodzaje mocowań są tak dobierane, aby nie dochodziło do uszkodzenia poszycia dachu. Dodatkowo, wykonawca daje najczęściej 5-letnią gwarancję.

 – Jak długo zainstalowany system fotowoltaiczny będzie produkował prąd?

 – Urządzenia są przystosowane do pracy przez ponad 30 lat. Dobrzy producenci dają gwarancję na tzw. sprawność, która jest gwarantowana na poziomie 80% przez minimum 25 lat.

 – Jakie są podstawowe wymiary techniczne paneli fotowoltaicznych?

 – Standardowy panel ma wymiary ok. 1655 x 99 x 40 mm i wagę ok. 20 kg. Dostępne na rynku panele fotowoltaiczne mają powierzchnię od 0,3 m² do 2 m². Pojedyncze ogniwo o standardowych wymiarach produkuje zazwyczaj pomiędzy 1 a 10 Wp, przy mocy maksymalnej 225 – 250 Wp.

 – Czy będę miał prąd z własnych urządzeń fotowoltaicznych, jeżeli zakład energetyczny wyłączy prąd?

 – Ze względów bezpieczeństwa system fotowoltaiczny podczas przerw w dostawie prądu wyłączy się automatycznie. Ma to na celu uniknięcie wypadków porażenia bądź uszkodzenia urządzeń elektrycznych.

 – Czy moduły fotowoltaiczne wymagają czyszczenia?

 – Nie, wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są tak zaprojektowane, aby oczyszczały się same.

 – Dlaczego warto zdecydować się na instalacją fotowoltaiczną?


  • opłacalne!

Pozwala wymiernie odciążyć domowy budżet przez uniezależnienie od wahań cen energii elektrycznej.


  • oszczędne!

Wyraźnie ogranicza bieżące rachunki, co sprawia, że koszt instalacji szybko się amortyzuje.


  • niezawodne!

To rozwiązanie niemal bezawaryjne i niezwykle stabilne.


  • na wiele lat!

Instalacja cechuje się długą żywotnością, potwierdzaną satysfakcjonującym 25-letnim okresem gwarancyjnym.


  • ekologiczne!

Rozwiązanie niezwykle przyjazne dla naturalnego środowiska.


  • niewyczerpalne!

Energia słoneczna nie jest w żaden sposób limitowana czy ograniczana, a jej ilość przewyższa rocznie 20 000 razy zapotrzebowanie na prąd na całym świecie.


  • dla wszystkich!

Może być zainstalowana w każdym gospodarstwie domowym, na niemal każdej powierzchni – nie tylko dachu. Dodatkowo to idealne rozwiązanie do zastosowania tam, gdzie dostęp do zasilania z sieci jest utrudniony lub zbyt kosztowny, na przykład w oddalonych od cywilizacji domach mieszkalnych czy domkach letniskowych.

 

Masz pytanie? Zapytaj eksperta

 

Dowiedz się więcej – pompy ciepła Dowiedz się więcej – kolektory słoneczne