Niemcy to niekwestionowany lider energetyki odnawialnej 2016 roku. Kraj zużył w tym czasie więcej energii ze źródeł odnawialnych niż kiedykolwiek wcześniej, produkując 32% kwoty brutto energii elektrycznej ze słońca, wiatru i innych źródeł odnawialnych.

W Ośrodku Badań Energii Słonecznej i Wodoru w Baden-Wuttemberg (ZSW) oraz Niemieckim Stowarzyszeniu Przemysłu Energii i Wody opracowane zostały szacunkowe dane zużycia energii w ubiegłym roku. Wynika z nich, że ponad 191 miliardów kWh energii elektrycznej zostały wygenerowane ze źródeł odnawialnych.

 

Takie wyliczenia są równoznaczne z niespotykanym dotąd wzrostem produkcji energii z OZE w skali roku. Choć już w poprzednim roku Niemcy zużyli około 187 mld kWh mocy, co stanowiło 31,5 % kwoty brutto zużytej energii elektrycznej, wynik osiągnięty w 2016 roku to historyczny rekord.

Rząd federalny nie zamierza jednak na tym poprzestać. Zgodnie z celami energetycznymi do końca 2020 roku produkcja ma wynieść 34 %. Wszystko wskazuje na to, że kraj jest na dobrej drodze do osiągniecia tych założeń.

 

Poszczególne źródła energii przedstawiają się w sposób następujący:  • elektrownie wiatrowe morskie: 13B kWh – wzrost o 57 % w stosunku do 2015 roku,
  • elektrownie wiatrowe lądowe: 67B kWh – spadek o 6 % w stosunku do 2015 roku,
  • energia słoneczna: 38B kWh – spadek 1 % w stosunku do 2015 roku,
  • energia wodna (łącznie ze zbiornikami szczytowo-pompowymi): 22B kWh – wzrost o 13 % w stosunku do 2015 roku,
  • biomasa i odpady: 52B kWh – wzrost o 3 % w stosunku do 2015 roku,
  • energia ziemi: 0,28 kWh – wzrost o 12 % w stosunku do 2015roku.Zdaniem Stefana Kapferera – prezesa zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia Energetyki i Wody (BDEW), wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest bardzo pozytywny, ale kraj ciągle potrzebuje konwencjonalnych źródeł energii, które pozwolą przetrwać czas przemian. Niezbędna jest również rozbudowa sieci przesyłowych.

 

– Federalne Ministerstwo Gospodarki potwierdziło w swoim sprawozdaniu monitorującym niemiecką transformację energetyczną, że dalszy przebieg rozbudowy sieci jest wyraźnie ustalony i ma jasne cele. Ekspansja rozwoju sieci i odnawialnych źródeł energii musi być jeszcze bardziej intensywna, aby obniżyć ogromne koszty stabilizacji sieci – oświadczył w komunikacie prasowym.

Z optymistyczną oceną nie zgadza się profesor Frithjof Staiss, dyrektor zarządzający ZSW. Stwierdza on bowiem, że wykorzystanie paliw kopalnych jest nadal zbyt wysokie, zwłaszcza w sektorze transportu.

– Politycy, przedsiębiorcy i społeczeństwo będą musieli podjąć bardziej zdecydowane działania, aby osiągnąć cel w zakresie ochrony klimatu i skutecznie zmienić system energetyczny – przewiduje Staiss.