Nigeria zwróciła się do Grupy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego o zwiększenie dostępności energii odnawialnych w celu osiągnięcia lepszych wyników rozwoju i osiągnięcia globalnych poziomów ochrony klimatu.

Drogi problem

Stanowisko Nigerii w sprawie energii odnawialnej i regionalnej integracji zostało przedstawione przez ministra finansów. Reakcja na nigeryjski apel i zagadnienie finansowania infrastruktury wspierającej energię odnawialną zostały zaś omówione na spotkaniu banków centralnych w Waszyngtonie. Zobowiązanie obejmowało przeznaczenie na infrastrukturę 7,3 mld USD w 2017 i 6 mld w 2018 roku.

W finansowaniu wzięło udział kilka banków, między innymi: Asian Development Bank, Europejski Bank Odnowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Są one częścią rosnącej sieci finansowej, przeznaczonej do wspierania inicjatyw klimatycznych.

Finansowanie łagodzenia skutków zmian klimatu stanowi krytyczny i trwały problem dla krajów, które są zaangażowane w porozumienie paryskie, ale zmagają się również z niewystarczającą ilością środków finansowych.

Banki poinformowały, że aby zapewnić realizację podjętych w umowie paryskiej inwestycji potrzeba 13 miliardów dolarów.