Jakość powietrza w regionie śląskim należy do jednej z najgorszych w skali kraju, ale także Europy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na bieżąco podaje informacje ze stacji pomiarowych dotyczące wysokiego stężenia smogu, który to niekorzystnie wpływa zarówno na środowisko, jak i na nasze zdrowie. Piekary Śląskie walczą o poprawę tej dramatycznej sytuacji.

Odpowiedzią na potrzeby regionu jest „Nochal” – nowe urządzenie do pomiaru stanu powietrza dla śląskich gmin wprowadzone na rynek przez spółkę EkoPark w porozumieniu z Urzędem Miasta w Piekarach Śląskich. Stworzone przez inż. Andrzeja Michnika urządzenie bada jakość powietrza, w tym pyłów zawieszonych PM 10 oraz PM 2.5 – substancji odpowiedzialnych za smog. Oferta systemu monitorującego przeznaczona jest także dla innych śląskich miast.

– Ważne, aby projekt skutecznie wdrożyć, ale przede wszystkim, aby mieszkańcy Piekar Śląskich skorzystali z danych płynących z dostarczanych w ramach projektu urządzeń. EkoPark i Urząd Miasta wspólnie ustalili lokalizację punktów, w których znajdą się specjalistyczne urządzenia, w efekcie czego będziemy otrzymywać bieżące statystyczne informacje na temat jakości powietrza w poszczególnych częściach miasta – wyjaśnia Adam Maruszczyk, naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich. – Dzięki projektowi możliwy będzie monitoring stopnia zanieczyszczenia powietrza w Piekarach Śląskich, co pozwoli wypracować w przyszłości odpowiednią politykę na rzecz poprawy jakości powietrza na naszym terenie – kontynuuje.