Jak wynika z oświadczenia skarbnika Queensland w Australi – Curtisa Pitta, państwo planuje zwiększyć z 5 Kw do 30 warunki mocy systemów solarnych, kwalifikujących się do otrzymania dopłaty. Powodem wprowadzonych zmian jest chęć nakłonienia przedsiębiorstw do większych inwestycji w instalacje OZE produkujące energię elektryczną.

Dopłaty gwarantują osiągnięcie cen rynkowych za sprzedaż energii poza godzinami szczytu oraz większą produkcję energii w czasie dziennych okresów szczytowych. Ich stawki zostaną ustalone w procesie konsultacji społecznych.

 

– Stanowi to zachętę dla firm regionalnych i większych gospodarstw domowych, które obecnie nie decydują się na zainstalowanie większego systemu, ponieważ nie chcą płacić za zwiększoną ilość energii odnawialnej – mówił Pitt w wystąpieniu 19 grudnia 2016 roku. – Również osoby, które już zainstalowały większe systemy do produkcji energii, otrzymają zwroty – dodał.

 

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez Arka Bailey’a – australijskiego Ministra Energetyki, Paliw i Wodociągów – 1600 MW zainstalowanej już teraz mocy energetycznej to więcej niż połowa wyznaczonej mocy docelowej, która została wskazana przez rząd dla Queensland do 2020 roku. Kluczem do zapewnienia dalszego rozwoju ma być właśnie wprowadzenie dodatkowych dopłat.

Nowe regulacje wejdą w życie w pierwszej połowie tego roku.