Rok 2019 zapowiada się ekscytująco dla czystych technologii. Coraz więcej krajów, firm i regionów wykorzystuje zrównoważoną produkcję energii, a krajobraz szybko się zmienia. Oto 6 kierunków w których będzie podążać energia odnawialna w 2019 roku.

1. Magazyny energii

Magazynowanie energii odgrywa ważną rolę w równoważeniu podaży i popytu, a także ma kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu problemów przerw w dostawach energii odnawialnej. Co więcej, połączenie systemu magazynowania z odnawialnymi źródłami energii zapewnia płynne i stabilne zasilanie nawet wtedy, gdy warunki pogodowe nie są optymalne dla wytwarzania energii.

infoplanet OZE energia odnawialna trendy 2019 1 magazynowanie

Najczęściej używanymi urządzeniami do przechowywania w systemach energii odnawialnej są akumulatory, których wykorzystanie rośnie – zarówno w skali mieszkalnej, jak i sieciowej. Oczekuje się, że technologie magazynowania energii będą nadal się poprawiać, dzięki czemu ich użytkowanie będzie bardziej opłacalne i przystępne. Przewiduje się, że magazynowanie będzie stanowiło główny składnik wszystkich nowych technologii energetycznych, ponieważ stają się one coraz bardziej konkurencyjne cenowo, podważając zalety tradycyjnych źródeł energii.

2. Mikrosieci i sztuczna inteligencja

Mikrosieci to lokalne sieci energetyczne, które mogą działać autonomicznie lub w połączeniu z większą siecią tradycyjną. Zapewniają one niezależność energetyczną, wydajność i ochronę w sytuacjach awaryjnych. Ciągłą adaptację i poprawę działania mikrosieci zapewnia natomiast korzystanie z możliwości uczenia maszynowego sztucznej inteligencji (AI) za pomocą mikrokontrolerów.

Wdrażanie mikrosieci staje się znacznie szybsze dzięki nowemu oprogramowaniu umożliwiającemu realizację projektów w ciągu jednego dnia. XENDEE, firma technologiczna z San Diego, opracowuje zaawansowany zestaw narzędzi do projektowania mikrosieci we współpracy z Grupą WorleyParsons, aby udostępnić gotowe rozwiązania, które wymagają nawet o 90% mniej czasu i kosztów niż konwencjonalne metody.

3. Blockchain energii i Internet rzeczy

Pierwotnie opracowana do rejestrowania transakcji kryptowalutowych technologia blockchain jest obecnie dostosowywana do użytku na rynku zielonej energii. Blockchain to niezniszczalna księga cyfrowa, która prowadzi i rejestruje transakcje za pośrednictwem sieci peer-to-peer. Brak centralizacji umożliwia wyeliminowanie pośredników dostawców energii elektrycznej, zmniejsza nierówności energetyczne i nieefektywność oraz umożliwia konsumentom bezpośrednie kupowanie energii od innych konsumentów.

infoplanet OZE energia odnawialna trendy 2019 3 blockchain

Połączenie technologii rozproszonej księgi z blockchain z urządzeniami codziennego użytku, których używamy do odbierania i przekazywania informacji, obecnie powszechnie określanych jako Internet rzeczy (IoT), ma ogromny wpływ na systemy energetyczne. Dzięki odpowiednim aplikacjom urządzenia mogą autonomicznie kupować i sprzedawać energię, optymalizować ustawienia systemu energetycznego w czasie rzeczywistym oraz monitorować i analizować wydajność urządzeń zużywających energię.

4. Równość siatki i spadające koszty

Parzystość siatki występuje, gdy energia alternatywna może generować moc przy koszcie i poziomie wydajności równym lub niższym energii elektrycznej z konwencjonalnych metod. Energia słoneczna i wiatrowa osiągnęły parytet zarówno pod względem ceny, jak i wydajności w wielu regionach, a nowe technologie nadal poprawiają swoją konkurencyjność. Tradycyjny model produkcji energii centralnie rozproszonej jest zastępowany przez modułowe, napędzane przez konsumentów i równomiernie rozłożone wytwarzanie energii. Kiedyś uważane za trudne do zintegrowania z siecią odnawialne źródła energii służą obecnie wzmocnieniu niezawodności i odporności sieci.

Wykorzystanie blockchain energii, sztucznej inteligencji i innych automatyzacji sprawia, że odnawialne źródła energii ulegają samooptymalizacji, zwiększając wydajność. Energia słoneczna i wiatrowa już obecnie są bardziej opłacalne niż konwencjonalne źródła, a rozwijające się technologie będą nadal poprawiać ich cenę i wydajność. Łącząc korzyści ekonomiczne z ograniczonym wpływem na środowisko, możemy spodziewać się, że odnawialne źródła energii przejdą z pozycji źródła energii akceptowalnego do preferowanego.

5. Duże zobowiązania

Coraz więcej korporacji, miast i krajów stosuje plany redukcji emisji i działań na rzecz klimatu, aby osiągnąć cel: ograniczenie wzrostu temperatury na świecie. Do tej pory ponad 100 miast na całym świecie deklaruje produkowanie co najmniej 70% energii ze źródeł odnawialnych, a ponad 40 już korzysta w 100% z energii odnawialnej.

infoplanet OZE energia odnawialna trendy 2019 5 duze zobowiazania

Uznając swój wpływ na zmiany klimatyczne, również 158 firm zobowiązało się do przejścia w 100% na odnawialne źródła energii. Wiele z tych korporacji zostało zainspirowanych do podjęcia zobowiązań po porozumieniu paryskim z 2015 roku. Dzięki nowym informacjom zawartym w raporcie IPCC z 2018 roku możemy spodziewać się znacznie więcej śmiałych zobowiązań do przejścia z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii.

6. Dostęp w krajach rozwijających się

Mówiąc o nowych, ekscytujących innowacjach w technologii energetycznej, można łatwo zapomnieć, że znaczny procent ludności świata pozostaje w ogóle bez dostępu do energii. Miliard ludzi żyje bez elektryczności, a dla setki milionów źródła energii są zbyt drogie. Osiągnięcie powszechnego dostępu do energii jest kluczowym elementem rozwiązywania globalnych wyzwań rozwojowych. Rozwiązanie tego problemu stanowią zmiany zachodzące na rynku energii.

Najbardziej opłacalny sposób dostarczania niedrogiej i niezawodnej energii osobom bez dostępu do niej mogą stanowić mikrosieci. Czyste, modułowe i odnawialne systemy energii są idealne dla wielu społeczności, które nie były w stanie skorzystać z konwencjonalnych scentralizowanych form wytwarzania i dostarczania energii. Dzięki stale rosnącym wskaźnikom kosztów i wydajności możemy spodziewać się, że odnawialne źródła energii będą coraz częściej wykorzystywane w celu zapewnienia zasilania społecznościom i regionom, które od dawna pozostawały w ciemności.

Źródło: Forbes

kup artykuly platne