Kraje europejskie stale zwiększają ilość energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Ciągle zastanawiamy się, czy i kiedy nastąpi moment, w którym w pełni uniezależnimy się od kopalnych źródeł energii.

Wygląda na to, że nie tylko jest to możliwa, ale również chwila, w której osiągniemy taki stan rzeczy zbliża się wielkimi krokami. Już w tym roku trzy państwa europejskie całkowicie zaspokoiły swój popyt na energię elektryczną wykorzystując tylko OZE. Co prawda sytuacja była chwilowa, ale pokazuje bardzo dobry kierunek.

Niemieckie instalacje OZE 11 i 16 maja zbliżyły się do produkcji pokrywającej 100% zapotrzebowania na energię. 11 maja popyt wynosił 57,8 GW, natomiast OZE wyprodukowały ok. 55 GW. Było bardzo blisko. Kolejnym dobrym przykładem jest Wielka Brytania oraz Portugalia. Energetyka Wielkiej Brytanii była niezależna przez 4 godziny, a Portugalii aż przez 4 dni. Stanowi to absolutny rekord. To pierwsza taka sytuacja, kiedy w kraju europejskim w tak długim czasie zaspokojono zapotrzebowanie na energię, pomijając źródła konwencjonalne.