Wśród niepewności politycznej na kluczowych rynkach energetycznych, jako pozytywny przykład wybija się firma Black Rock, która przekroczyła swój zielony cel. Przedsiębiorstwo pozyskało 1 mld dolarów środków na inwestycje w źródła czystej energii z wiatru i słońca.

Koniec, który jest początkiem

Drugi Globalny Fundusz Odnawialnych Energii, czyli GRP II, zarządzany przez Real Assets BlackRock, zamknięto po tym, jak pozyskał 1,6 mld dolarów z 67 funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych i inwestorów instytucjonalnych.David Giordano, szef odnawialnych źródeł energii na Amerykę Północną, Azję, Pacyfik i Amerykę Łacińską, inwestuje w projekty na całym świecie, tym samym zapewnia równowagę w portfelu inwestycji, która chroni przed różnymi warunkami inwestycyjnymi.

– Pomimo wielu ruchów geopolitycznych związanych między innymi z Brexitem czy wyborami w Stanach Zjednoczonych, widzimy ogromne możliwości wykorzystania energii odnawialnej jako kolejnej kategorii dla inwestorów instytucjonalnych – powiedział.

Stan obecny w Stanach Zjednoczonych

– Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stara się ograniczyć regulację środowiskową i zwiększyć poparcie dla węgla, nie osłabiając jednak rynku odnawialnych źródeł energii, ponieważ popyt wynika w dużej mierze z poziomu zapotrzebowania na poziomie państwa i korporacji – ocenia Giordano.

 

– Stany Zjednoczone będą nadal generowały jedną z największych potrzeb na kapitał i na nowe projekty dotyczące energii odnawialnej, pomimo prób rządu federalnego – powiedział.

Według oświadczenia, fundusz GRP II zainwestował już prawie 20% pieniędzy zebranych w pięciu projektach związanych z energetyką wiatrową i słoneczną w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i Japonii. Oczekuje się, że pozostałe fundusze zainwestuje w ciągu pięciu lat.