Statoil, Vattenfall i Gasunie podpisały Memorandum of Understanding (MoU) w celu oceny możliwości przekształcenia elektrowni gazowej Vattenfall Magnum w Holandii w zasilaną wodorem. Potencjalna redukcja emisji CO2 ma wynieść 4 miliony ton rocznie. Jest to równoważne z ograniczeniem ruchu ponad 2 milionów samochodów.

Pierwsze ogniwo łańcucha logistycznego

Następne kroki będą obejmować studia wykonalności w celu oceny konwersji jednej z trzech jednostek Magnum Vattenfall Nuon w Eemshaven, obsługiwaną przez holenderską spółkę zależną. Ponadto, Gasunie bada, która infrastruktura transportu i magazynowania będzie właściwa.

 

Zakres MoU obejmuje również opracowanie łańcucha logistycznego, w którym produkcja wodoru połączona będzie z przechwytywaniem, transportem i magazynowaniem CO2, a także zobowiązuje do rozważenia potencjalnych modeli biznesowych. Wyniki studiów wykonalności będą podstawą decyzji o rozwoju projektu.

Elektrownia gazowa Magnum ma trzy turbiny gazowe kombinowanego cyklu (CCGT) o mocy 440 MW każda. Jeden CCGT emituje około 1,3 miliona ton CO2 rocznie.

Nowy – stary projekt

Technologia wytwarzania wodoru przez przekształcanie gazu ziemnego w wodór i CO2 jest sprawdzona i znana. Nowy element to wyłącznie zaprojektowanie wielkiego łańcucha wartości dodatkowych.

 

Do tej pory wysokie koszty związane z brakiem urządzeń do magazynowania CO2 ograniczały rozwój technologii opartej na gazie ziemnym. Jednak w 2016 r. norweski rząd rozpoczął nowy, krajowy projekt. Przeprowadzone w jego ramach badania potwierdziły wykonalność przechowywania CO2 na norweskim szelfie kontynentalnym. Ma mieć on dużą pojemność magazynową i zapewniać możliwość zarządzania dodatkowymi ilościami CO2, nieprzewidzianymi we wstępnym projekcie demonstracyjnym.

Jeśli norweski projekt demonstracyjny zostanie zrealizowany, powstanie realna perspektywa składowania CO2 z innych projektów, w tym wspólnego projektu Vattenfall, Gasunie i Statoil.