13 listopada media w Massachusetts ogłosiły, że wchodzi w życie nowy program energii odnawialnej „SMART”. Jego celem jest wyprodukować finalnie do sieci publicznej ponad 1 600 MW energii ze słońca. Jak władze zamierzają osiągnąć ten cel?

Program SMART został zatwierdzony w kwietniu tego roku. Całość operacji szczegółowo wyjaśnił redaktor Renewable Energy World John Farrell. Porównał on program do kalifornijskich oraz niemieckich długoterminowych taryf gwarantowanych, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu zdolności produkcji energii odnawialnej w całym kraju.

SMART zastępuje program funkcjonujący do tej pory – SREC. Został on zaprojektowany po to, aby zapewnić developerom długoterminowe, stabilne i przewidywalne ceny dla projektów wytwarzania energii ze słońca powyżej 5 MW.

Ponadto system SMART przewiduje dodatkowe ulgi dla wykorzystujących energię odnawialną na parkingach, terenach zdegradowanych, składowiskach odpadów czy w budynkach. W ten sposób zachęca do stosowania zielonych rozwiązań podmioty gospodarcze o niskich dochodach, podmioty publiczne i osoby już w tej chwili korzystające z odnawialnej energii.