Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i merytorycznych to w dzisiejszym, dynamicznym świecie właściwie wymóg. Często jednak w samorządach brakuje czasu na tradycyjne szkolenia, które wymagają znacznych nakładów organizacyjnych, finansowych i  –  co najważniejsze – również czasowych.

Proponujemy Państwu udział w cyklicznych spotkaniach on-line z zaproszonymi ekspertami z różnych dziedzin. Pozwolą one Państwu pogłębić wiedzę w wielu interesujących Państwa zagadnieniach bez dodatkowych kosztów i uciążliwości, związanych z podróżą czy delegacją służbową.

Dodatkowo umożliwiamy Państwu również formułowanie tematyki kolejnych szkoleń, co gwarantuje, że pojawiające się na bieżąco Państwa oczekiwania i potrzeby nie pozostaną zmarginalizowane.

Forma przekazywania wiedzy, którą Państwu przedstawiamy, to najlepsze rozwiązanie, by skutecznie i w dogodnych dla Państwa warunkach zdobyć wiedzę od wysokiej klasy specjalistów. Webinarium pozwala bowiem nie tylko zekonomizować proces szkoleniowy, ale jednocześnie rozszerza wachlarz dostępnych technik prezentacji i pozwala na żywą interakcję między uczestnikami spotkania z różnych stron Polski i świata.