Jak alarmują brytyjscy specjaliści, nadużywanie alkoholu może prowadzić do demencji, która pod względem objawów przypomina chorobę Alzheimera. To mało znane zaburzenie, jeśli zostanie odpowiednio wcześnie wykryte, może być odwracalne.

Jak donosi Alcohol Change UK, demencja alkoholowa to groźna choroba, która może dotknąć osoby nadużywające alkoholu. Jednak BBC News zauważa, że środowisko medyczne lekceważy to zaburzenie, a w Wielkiej Brytanii brakuje ośrodków zajmujących się tymi pacjentami. Jedynym jest Royal Liverpool Hospital, który diagnozuje pacjentów za pomocą zmodyfikowanych testów, stosowanych u ludzi z podejrzeniem choroby Alzheimera lub demencji, a następnie rozpoczyna ich rehabilitację, jednocześnie wymagając rezygnacji z alkoholu.

infoplanet badania i terapie demencja alkoholowa badania

– Demencja alkoholowa objawia się zaburzeniami pamięci krótkotrwałej, w czym przypomina chorobę Alzheimera oraz inne postacie demencji. Może wywoływać zaburzenia równowagi oraz trudności w przyswajaniu nowych informacji, a także agresywne zachowania. Powodem jest zanikanie komórek mózgu wywołane nadużywaniem alkoholu, zdarza się nawet u ludzi w średnim wieku – wyjaśnia Andrew Misell z Alcohol Change UK.

Alcohol Change UK ostrzega, że w grupie ryzyka znajdują się mężczyźni, którzy piją tygodniowo co najmniej 50 jednostek alkoholu, a więc 50 dawek zwierających 10 g lub 12,5 ml czystego alkoholu etylowego, lub kobiety – spożywając regularnie ponad 35 jednostek alkoholu.

infoplanet badania i terapie demencja alkoholowa choroba

– Przypadkiem demencji alkoholowej jest 55-letni Marek Jones, u którego zdiagnozowano chorobę w listopadzie 2018 roku. Przyznawał, że zawsze lubił wypić kieliszek wina, ale potem sięgał po kolejny kieliszek, i w ten sposób wypijał jedna butelkę wina dziennie, a nierzadko – jeszcze więcej. Kiedy trafił do Royal Liverpool Hospital wykazywał poważne zaburzenia pamięci i nie mógł się poruszać bez balkonika – opisuje BBC News.

Jak podkreśla Andrew Misell, demencję alkoholową, w przeciwieństwie do innych rodzajów otępienia, można zahamować, a nawet odwrócić. Warunkiem jest odpowiednio wcześnie wykrycie choroby i podjęcie właściwego leczenia.spo