Zgodnie z informacjami przekazanymi przez hematolog prof. Iwonę Hus z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na spotkaniu z mediami, opracowano nowe leki na oporną postać przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL), które są w stanie wydłużyć życie chorych z kilkunastu miesięcy do nawet kilku lat.

– Przewlekła białaczka limfocytowa jest najczęstszą białaczką osób dorosłych. W Polsce rocznie jest co najmniej 1600 nowych zachorowań na ten nowotwór. Dzieci nie chorują na PBL, najczęściej diagnozuje się ją u osób po 50. – 60. rokiem życia – wskazała prof. Hus.

infoplanet badania i terapie nowe leki na bialaczke pacjenci

Choroba w początkowym okresie rozwoju nie daje żadnych typowych objawów, co utrudnia jej diagnozę. Z tego względu PBL zwykle jest wykrywana w morfologii krwi – podstawowym badaniu laboratoryjnym – gdy liczba białych krwinek we krwi obwodowej jest wyższa niż 5 tys. na mikrolitr.

– Ponieważ obecnie morfologia jest często wykonywanym badaniem, 70–80% przypadków przewlekłej białaczki limfocytowej jest wykrywanych we wczesnej, bezobjawowej fazie. U niektórych pacjentów liczba białych krwinek może wynosić powyżej 15 tys. na mikrolitr, a u niektórych nawet 600 tys. W jednym i drugim przypadku u pacjenta zostanie rozpoznane PBL. Tylko jedna trzecia pacjentów wymaga leczenia w momencie rozpoznania, ponieważ choroba jest zaawansowana. A jedna trzecia zaczyna być leczona po różnie trwającym okresie obserwacji – po roku, dwóch, czy pięciu latach – jeżeli liczba białych krwinek zaczyna szybko rosnąć – wyjaśnia hematolog.

infoplanet badania i terapie nowe leki na bialaczke pacjenci

Nowe leki działają inaczej niż chemioterapia, dlatego komórki nowotworowe są wrażliwe na ich działanie. To powoduje również, że wyniki pacjentów po ich zastosowaniu są lepsze niż po jakichkolwiek leków zalecanych wcześniej.

– Przeżycie całkowite pacjentów z oporną nawrotową PBL wydłużyło się z kilkunastu do ponad 50 miesięcy. To są liczby nieporównywalne – przekonuje prof. Hus.

Choć wyniki badań dowodzą, że nowe leki są skuteczne wobec wszystkich pacjentów z oporną, nawrotową przewlekłą PBL, w Polsce są finansowane jedynie dla bardzo ograniczonej grupy pacjentów, u których wystąpiły określone zmiany genetyczne.