Globalny wzrost populacji do końca stulecia prawie zaniknie – sugeruje nowa analiza Pew Research Center. Jak podał amerykański ośrodek badawczy, do 2100 roku będzie nas rocznie tylko niecałe 0,1% więcej.

Obecnie liczba ludności na świecie wynosi ponad 7,7 miliarda. Jednak od 1950 roku, zgodnie z wyliczeniami Pew Research Center, populacja rozwija się w tempie od 1% do 2% rocznie. W efekcie szacunki wskazują, iż do 2100 roku, liczba ludności osiągnie poziom około 10,9 miliarda, a wzrost wyhamuje do mniej niż 0,1% wzrostu rocznie. Z treści analizy opartej na danych z raportu ONZ „World Population Prospects 2019” wynika, iż jest to efekt głównie malejącej liczby dzieci urodzonych na całym świecie.

infoplanet badania i terapie wzrost populacji zanika ludnosc

Raport wykazał, że globalne wskaźniki płodności będą mniejsze niż „zastępczy współczynnik płodności” lub liczba urodzeń na kobietę, która utrzyma populację na tym samym poziomie, zastępując ludzi w chwili śmierci. Obecny wskaźnik płodności zastępczej wynosi 2,1 urodzenia na kobietę, co stanowi mniej niż obecny wskaźnik płodności na świecie, wyliczony na 2,5 urodzenia na kobietę. Do 2100 roku globalny wskaźnik płodności ma spaść do 1,9 urodzenia na kobietę.

Co więcej, globalny średni wiek życia ludzi wzrośnie z 31 do 42 w 2100 roku. Między rokiem 2020 a 2100 liczba ludzi w wieku powyżej 80 lat wzrośnie z obecnych 146 milionów do 881 milionów. Najwięcej ludzi najstarszych na świecie do 2100 roku będzie zamieszkiwało Amerykę Łacińską i Karaiby. Zgodnie z wyliczeniami, tylko Afryka utrzyma wzrost populacji do końca wieku, powiększając liczbę mieszkańców z 1,3 miliarda ludzi w 2020 roku do 4,3 miliarda ludzi w 2100 roku.

infoplanet badania i terapie wzrost populacji zanika populacja

W tym samym czasie populacja Europy ma osiągnąć szczyt w 2021 roku, po czym liczba ludności w Europie i Ameryce Łacińskiej zmniejszy się. Również w Azji i Ameryce Północnej populacja będzie powiększała się do 2055 roku, a następnie wykaże spadek, głównie z powodu migracji do tego obszaru.