Zdaniem ekspertów lekarze pediatrzy, pielęgniarki i ratownicy medyczni w SOR to osoby, które podczas wykonywania pracy najczęściej mogą odnaleźć i uratować małe ofiary przemocy. Pracujące w tych zawodach służby medyczne bywają nierzadko jedynymi osobami, które widzą u dzieci podejrzane uszkodzenia ciała i mogą zareagować w takiej sytuacji.

Ratownicy medyczni są w tej wyjątkowej sytuacji, że często interweniują w miejscu wezwania, w mieszkaniach, gdzie te tragedie się odbywają. Dzięki wnikliwemu wywiadowi i badaniu przeprowadzonym na miejscu wezwania, kierownik ambulansu ratunkowego może wywnioskować, podejrzewać lub być wręcz pewnym, że w danym domu dziecko jest ofiarą przemocy. W rękach ratowników medycznych, pielęgniarzy czy lekarzy z ambulansów leży nadzieja, że przemoc i horror wreszcie się skończą – wyjaśnia ratownik medyczny i kierownik Działu Usług Medycznych i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski.

infoplanet ciaza i dziecko ratownicy medyczni uratuja dzieci przemoc

Jak wskazuje ratownik medyczny, wnikliwa obserwacja, badanie i dobrze prowadzony wywiad i często pozwalają ujawnić, czy dzieci są zaniedbywane, głodzone i krzywdzone psychicznie lub fizycznie. Co więcej, osoby w zespołach ratownictwa medycznego – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – mają obowiązek zgłaszać do dyspozytora medycznego nawet najmniejsze podejrzenie przemocy wobec dzieci i wpisywać je w kartę medycznych czynności ratunkowych. Po przewiezieniu dziecka do szpitala bezzwłocznie powinien zostać również wypełniony odpowiedni formularz „Niebieskiej karty”

– Często przemocy fizycznej doświadczają dzieci przewlekle chore, upośledzone umysłowo, czyli te najsłabsze i niechciane przez rodziców. Przy badaniu fizykalnym można zaobserwować na ciele dziecka siniaki, obrzęki, ślady po przypalaniu papierosami, oparzeniach i złamaniach. Mogą być to świeże obrażenia, ale i „stare” świadczące o długim czasie trwania przemocy domowej – wskazuje ratownik medyczny.

infoplanet ciaza i dziecko ratownicy medyczni uratuja dzieci

Jak dodaje pediatra dr Agnieszka Topczewska-Cabanek, często samo zlęknione, płaczliwe czy wycofane zachowanie dziecka może wzbudzać podejrzenia lekarza. Czujność powinny wzbudzić również złamania nadgarstków czy podudzi u maluchów, które jeszcze nie chodzą, czy nietypowo rozlokowane siniaki i rany. Istotne jest również, jak na pytania lekarza reaguje rodzic lub opiekun dziecka.