Przeczytaj najczęściej powtarzane plotki o globalnym ociepleniu klimatu i zdobądź rzetelne informacje o zjawiskach, których dotyczą.

Mit nr 1

Średnia globalna temperatura wzrosła intensywnie w ciągu ostatnich kilku lat.

Fakt: Średnia globalna temperatura w zakresie granicy błędu nie wzrosła od 1995 r. i spadła od 2002 r., pomimo wzrostu atmosferycznego CO₂ o 8% od 1995 roku.

Mit nr 2

Pod koniec XX w. średnia globalna temperatura wzrosła w niebezpiecznie szybkim tempie i osiągnęła niespotykaną skalę.

Fakt: Pod koniec XX w. wzrost następował od 1 do 20°C, co leży w zakresie naturalnych zmian klimatycznych w ostatnim tysiącleciu. W niedawnej przeszłości geologicznej średnia temperatura Ziemi była o kilka stopni wyższa niż dzisiaj.

Mit nr 3

Średnia globalna temperatura była stosunkowo niezmienna w czasach sprzed epoki przemysłowej, zmiana nastąpiła od 1900 roku i będzie stale rosła o kilka stopni w najbliższych 100 latach.

Fakt: Nie ma przekonujących dowodów na to, że: w przeszłości klimat był niezmienny, zmiany w XX w. były niezwykłe, a niebezpieczny proces trwa.

Mit nr 4

Modele komputerowe przewidują, że temperatura globalna wzrośnie nawet o 60°C w ciągu najbliższych 100 lat.

Fakt: Pewne modele komputerowe przewidują jak wyżej, inne, równie ważne (empiryczne), modele przewidują ochłodzenie.

Mit nr 5

Ocieplenie o ponad 20°C będzie miało katastrofalne skutki dla przyrody i ludzi.

Fakt: Ekosystemy dostosują się do zmiany o 20°C, jest to proces ewolucji, który trwa od niepamiętnych lat.

 

Mit nr 6

Wzrost CO₂ w atmosferze powoduje dalsze ocieplanie się klimatu i jest niebezpieczny.

Fakt: Dalsze ocieplenie najprawdopodobniej nie przekroczy 10°C.

Mit nr 7

Zmiany w aktywności słonecznej nie wyjaśniają ostatnich zmian średniej globalnej temperatury.

Fakt: Aktywność słońca zmienia się w różny sposób w trakcie cykli słonecznych 11-, 22- i 80-letnich. Wpływa to na klimat na Ziemi. Podczas zmiany promieniowania następują przekształcenia pola magnetycznego, które z pewnością mają wpływ na klimat. Ponad 50% wzrostu temperatur można przypisać zmianom w Słońcu.

Mit nr 8

Zarówno w północnych, jak i w południowych rejonach polarnych zaobserwowano topnienie lodowców na niespotykaną skalę. Fakt: Zarówno lodowce Grenlandii, jak i Antarktyki zwiększają grubość. Lodowiec na Antarktydzie osiągnął swój rekord w 2007 roku, natomiast temperatury w rejonie arktycznym dopiero teraz zyskały poziom z 1940 roku. Wcześniej rejon ten był jeszcze cieplejszy.

Mit nr 9

Spowodowane przez człowieka globalne ocieplenie jest przyczyną niebezpiecznego podniesienia się poziomu mórz.

Fakt: Poziom mórz zmienia się od czasu do czasu. Globalny wzrost średniej poziomu mórz o 1-2 mm/rok występuje stale od 150 lat w sposób naturalny i nie jest spowodowany w żaden sposób wpływem człowieka.

Mit nr 10

Pod koniec XX w. wzrost średniej temperatury spowodował zwiększenie liczby poważnych burz (cyklonów), a także nasilenie ich intensywności.

Fakt: Eksperci meteorolodzy są zgodni, że wzrost aktywności huraganów wiąże się tylko z naturalną zmiennością klimatu.