• Matki pająka Toxeus magnus produkują pożywne płyny podobne do mleka

  • Naukowcom udało się wykazać, że młode nie odzwyczają się od picia mleka do 40. dnia życia

  • Opieka matki pająka Toxeus magnus może wpływać na stosunek płci wśród potomstwa

Małe pająki mogą być bardziej podobne do naszych niemowląt, niż sądziliśmy. Matki Toxeus magnus – skaczącego pająka pochodzącego z Azji Południowo-Wschodniej – produkują pożywne płyny podobne do mleka, aby karmić swoje potomstwo. Jego młode rosną szokująco szybko: osiągają prawie połowę dorosłego wzrostu w ciągu pierwszych 20 dni życia, ale ani młode, ani matka nie opuszczają gniazd w celu zebrania pokarmu.

infoplanet ekologia pajaki pija mleko naukowcy

– Nie mogliśmy się zorientować, jak Toxeus magnus rosną bez jedzenia aż do nocy, gdy zobaczyliśmy pająka przytulającego się do brzucha mamy. Pomyślałem, że być może pająki karmią swoje dzieci czymś, co wyprodukowały – relacjonuje Zhanqi Chen z Chińskiej Akademii Nauk.

Aby zweryfikować tę tezę Chen i jego zespół umieścili pająki matki pod mikroskopem i delikatnie ścisnęli ich brzuchy. Pojawiło się kilka kropel kremowego, białego płynu, który wyglądał bardzo podobnie do mleka ssaków. Analiza wykazała, że płyn zawiera tłuszcz i około 4 razy więcej białka niż mleko krowie. Co więcej, gdy zespół fizycznie uniemożliwił pająkowi matce wydalenie pożywnego płynu, pająki niemowlęta zmarły w ciągu 10 dni. „Mleko” jest zatem niezbędne do przetrwania nowonarodzonych pająków.

infoplanet ekologia pajaki pija mleko naukowcy badania

Naukowcom udało się również wykazać, że choć młody Toxeus magnus zaczyna polować na pożywienie 20 dni po wylęgnięciu, nie odzwyczają się od picia mleka do 40. dnia życia. W tym okresie je mieszankę mleka pajęczego i owadów, podobnie jak niemowlęta spożywają mleko i uzupełniający dietę mleczną pokarm. Kiedy zespół usunął pająki matki na tym etapie, osierocone pająki wykazywały o 40% niższy współczynnik przeżywalności niż te z matkami. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że opieka matki może wpływać na stosunek płci wśród potomstwa. Kiedy po 20. dniu matki pozostawały obecne w gniazdach, średnio 84% młodych pająków było płci żeńskiej, kiedy weszło w dorosłość. Gdy matka została usunięta, tylko połowa z pozostałego przy życiu potomstwa była płci żeńskiej.

– Wydzielanie mleka jest procesem przynależnym wyłącznie dla ssaków. Mimo to nazwaliśmy nowo odkrytą, płynną ciecz „mlekiem”, ponieważ wydaje się służyć temu samemu celowi: odżywia młode. Nie jest jasne, w jaki sposób pająki dostarczają młodym pożywnej cieczy. Mleko może pochodzić z niezapłodnionych jaj, które matka pająka poddała recyklingowi – tak, jak dzieje się to u niektórych bezkręgowców – wyjaśnia Chen.

Długotrwała opieka matki nad potomstwem była dotychczas obserwowana tylko u długowiecznych kręgowców społecznych, takich jak słonie i ludzie. Nadal nie jest jasne, dlaczego te ośmionożne bezkręgowce poświęcają tyle czasu i wysiłku na wychowywanie młodych.

Źródło: Science, DOI: 10.1126 / science.aat3692

kup artykuly platne