Słońce rośnie, kurczy się i znowu rośnie. W efekcie co 11 lat jego promień zmniejsza się o 2 km, choć jego aktywność magnetyczna jest wysoka i ponownie rozszerza się wraz ze spadkiem tej aktywności.

Plamy i rozbłyski

Powierzchnia Słońca jest regularnie pokryta ciemniejszymi obszarami, zwanymi plamami słonecznymi, i jaśniejszymi obszarami – rozbłyskami. Pierwsze dokładne pomiary wielkości Słońca w XVIII i XIX wieku wykazały, że jest ono większe, gdy rozbłysków jest mniej. Później naukowcy uświadomili sobie, że zmiany powierzchni są skutkami ubocznymi 11-letniej zmiany siły pola magnetycznego Słońca.

Kiedy pole jest najsilniejsze następuje okres, który nazywamy maksymalną słoneczną. Wówczas ilość plam na Słońcu jest większa.

infoplanet ekologia slonce kurczy sie i rosnie analizy

Do takich wniosków doszli Alexander Kosovichev z New Jersey Institute of Technology i Jean-Pierre Rozelot z University of Côte d'Azur we Francji. Naukowcy wykorzystali 21 lat obserwacji słonecznych z 2 kosmicznych obserwatoriów, aby określić, jak zmieniło się słońce w ciągu ostatnich 2 lat cykli słonecznych. Analizowali fale plazmy, które wędrowały po powierzchni Słońca i odkryli, że podobnie jak fale dźwiękowe poruszające się po większym instrumencie mają niższy ton, częstotliwości fal słonecznych zależą od wielkości Słońca.

Tajemnicze pole magnetyczne


Co więcej, są one o wiele bardziej precyzyjnym sposobem mierzenia Słońca niż samo patrzenie na nie i wskazują, że średni promień słoneczny wynosi 695 000 kilometrów. Jak ustalili Kosovichev i Rozelot, promień Słońca kurczy się o 1–2 km podczas maksimum słonecznego i ponownie rośnie do normalnego rozmiaru przez minimum słoneczne. Fale zmieniają się nieco w zależności od tego, jak głęboko wnikają w Słońce, co pozwoliło badaczom ustalić, że kurczenie ma miejsce w większości około 5 000 000 m pod powierzchnią.

Redukcja rozmiaru jest prawdopodobnie spowodowana silnym polem magnetycznym ściskającym plazmę pod powierzchnią słońca, ale szczegóły nadal są niejasne. Jest to również wynik tego, że wciąż nie rozumiemy, w jaki sposób powstaje pole magnetyczne Słońca lub jaka jest jego struktura pod powierzchnią. Odpowiedzi na te pytania ma przynieść misja NASA Parker Solar Probe, uruchomiona w sierpniu.

infoplanet ekologia slonce kurczy sie i rosnie analizy

– Praca jest ważnym krokiem w zrozumieniu aktywności słonecznej. Cykl aktywności magnetycznej jest ważny, ponieważ ma wpływ na Ziemię, satelity, samoloty na dużych wysokościach, na sieć energetyczną, nawet na ludzi, szczególnie w kosmosie – mówi Michael Thompson z Narodowego Centrum Badań Atmosfery w Colorado.

Jednak sama wielkość Słońca prawdopodobnie nie ma większego wpływu na Ziemię. Podczas maksimum słonecznego dociera do nas wprawdzie nieco więcej światła słonecznego z powodu maleńkich jasnych plamek zwanych faculae. Jednak, jak przekonuje Kosoviczew, zmiany wielkości Słońca nie wpływają na przykład na klimat na Ziemi, lub przynajmniej nie mają w tym zakresie większego znaczenia. Za zmiany klimatu odpowiedzialni jesteśmy sami.