Broń i gazy cieplarniane to nie jedyne zagrożenia, jakie ludzie zgotowali niedźwiedziom polarnym. Chemikalia, z których wiele obecnie jest zabronionych, wciąż przemieszczają się z prądami morskimi i wiatrami do Arktyki.

Jak wynika z ostatnich badań, toksyny opadają na dno morskiego łańcucha pokarmowego i wydostają się w górę, przez ryby aż po drapieżniki, wnikając szczególnie w tłuszcz niedźwiedzi polarnych i zagrażając życiu.

infoplanet ekologia toksyny zabijaja niedzwiedzie badania

Na samym szczycie morskiego łańcucha pokarmowego niedźwiedzie polarne żyjące już długo na diecie zawierającej chemikalia gromadzą coraz większe stężenia tych toksyn. Zakazane pestycydy, takie jak DDT i dieldryna, a także przemysłowe chemikalia: polichlorowane bifenyle (PCB) i organiczne formy metali ciężkich – metylortęć, zostały wykryte w wyjątkowo wysokich stężeniach w ich tkance tłuszczowej.

Konsekwencje są trudne do zbadania w oderwaniu od innych czynników środowiskowych. Jednak badania bezsprzecznie powiązały nagromadzoną truciznę z zaburzeniami układu immunologicznego, nowotworami i problemami reprodukcyjnymi, począwszy od niedźwiedzi hermafrodytycznych, po mniejsze jądra i osłabione kości prącia u dorosłych mężczyzn.

infoplanet ekologia toksyny zabijaja niedzwiedzie badania

Jedno z ostatnich badań wykazało, że populacje niedźwiedzi polarnych były mniejsze na obszarach, na których niedźwiedzie polarne wykazywały wysoki poziom zatruć. Autorzy sugerują, że toksyny dodatkowo osłabiają niedźwiedzie, które i tak często nie są w dobrym stanie z powodu trudnego życia w lodzie. Zabójczy koktajl chemiczny to może być ostatni gwóźdź do ich trumny.

kup artykuly platne