Wielka Rafa Koralowa jest mistrzem w oszukiwaniu śmierci. Wskrzeszała się już pięć razy w ciągu ostatnich 30 000 lat po tym, jak została zniszczona przez dramatyczne zmiany środowiskowe.

Zaskakujące badania

Jody Webster i jego koledzy z University of Sydney badali próbki zebrane z dzisiejszej Wielkiej Rafy Koralowej. Pobrane 30–40-metrowe rdzenie z 16 różnych miejsc pozwoliły wywnioskować, jak zmieniła się rafa w ciągu ostatnich 30 tysiącleci.

infoplanet ekologia wielka rafa koralowa rzeczywiscie ginie zaskakujace badania

Naukowcy znaleźli dowody pięciu śmiertelnych okresów rafy wywołanych nagłymi zmianami poziomu morza. Dwie z nich miały miejsce między 30 000 a 22 000 lat temu, kiedy klimat na Ziemi zmierzał w kierunku ostatniego lodowatego maksimum. Gdy klimat się ochłodził, więcej wody związało się w pokrywach lodowych, a poziom morza spadł o około 120 metrów.

– Cofająca się linia brzegowa odsłoniłaby rafę i spowodowała jej śmierć – wyjaśnia Webster.

Unoszenie i opadanie

Mimo to Wielka Rafa Koralowa w ciągu kilku tysięcy lat za każdym razem odbudowała się, przesuwając się dalej w morze. Małe ilości żyjącego koralowca uzupełniały nowe miejsca larwami, ale gdy planeta znów zaczęła się rozgrzewać, rafa napotkała nowe problemy.

– Topniejące pokrywy lodowe powodowały wzrost poziomu morza, pozostawiając koral zbyt głęboko, aby mógł mieć dostęp do wystarczającej ilość światła słonecznego. Związane z tym powodzie przybrzeżne spowodowałyby także uwolnienie się ogromnych ilości osadów, które mogłyby zaszkodzić koralowcom – relacjonuje Webster.

Stopniowo rosnące poziomy morza spowodowały, że rafa umarła trzykrotnie między 17 000 a 10 000 lat temu. Jednak i wówczas około tysiąc lat później udało jej się odbudować, przenosząc się na płytsze wody.

infoplanet ekologia wielka rafa koralowa rzeczywiscie ginie unoszenie i opadanie


Odkrycia sugerują, że Wielka Rafa Koralowa ma większą długoterminową odporność niż wcześniej sądzono, ale jej przyszły stan jest trudniejszy do przewidzenia niż można by się było spodziewać. Ponieważ temperatury oceanu rosną teraz prawdopodobnie szybciej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 30 000 lat, nie mamy żadnego punktu odniesienia do porównania.


– Rafa prawdopodobnie zginie ponownie w ciągu następnych kilku tysięcy lat, jeśli podąży za przeszłymi wzorcami geologicznymi, ponieważ będziemy mieli do czynienia z kolejnym okresem zlodowacenia. Ale czy wywołane przez człowieka zmiany klimatyczne przyspieszą ten proces? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi – kwituje Webster.