Instalowanie ogromnej liczby paneli słonecznych i turbin wiatrowych na Saharze miałoby poważny wpływ na ilość opadów, roślinność i temperatury – twierdzą naukowcy. Wyliczenia pokazały, że działanie turbin wiatrowych podwoiłoby ilość deszczu, który spadłby w regionie. Podobny wpływ na krajobraz Sahary miałyby panele słoneczne, chociaż działają one w inny sposób.

Jak twierdzą autorzy raportu opublikowanego w czasopiśmie Science, ich praca umacnia pogląd o możliwości trwałej zmiany krajobrazu regionu pustyni saharyjskiej przez zastosowanie na dużą skalę źródeł energii odnawialnej. W specjalnie przygotowanym modelu komputerowym naukowcy sprawdzali, co by się stało, gdyby 9 mln km2 powierzchni Sahary zostało pokryte instalacjami produkującymi zieloną energię. Badacze skupili się na tym obszarze, ponieważ jest on słabo zaludniony, występuje tam również duże nasłonecznienie oraz wieją silne wiatry.

infoplanet ekologia zielona energia zazieleni Sahare klimat

Według obliczeń autorów potężna instalacja źródeł energii odnawialnej na Saharze generowałaby ponad czterokrotnie więcej energii niż obecnie zużywa cała ludzkość na Ziemi. Wcześniejsze badania wykazały, że instalacja wiatru i słońca może mieć wpływ na temperatury, ale kluczową różnicą w tych badaniach jest wpływ na roślinność. Jak wynika z analizy badania w Sahelu, półpustynnym regionie położonym na południe od Sahary, średnie opady wzrosłyby nawet o 1,12 mm dziennie.

– Wyniki naszego modelu pokazują, że olbrzymie farmy słoneczne i farmy wiatrowe na Saharze zwiększyłyby tam ponad dwukrotnie ilość opadów, a – co istotne – w niektórych rejonach wartości te byłyby znacznie większe: ilość opadów mogłaby zwiększyć się z 20 do 500 mm rocznie. Dotyczy to zwłaszcza Sahelu – powiedział dr Yan Li, prowadzący badania autor artykułu z University of Illinois.

infoplanet ekologia zielona energia zazieleni Sahare klimat

W jaki sposób turbiny i panele zwiększają opady? W przypadku turbin wiatrowych chodzi przede wszystkim o mieszanie powietrza spowodowane obrotem łopatek. Farmy wiatrowe z kolei mieszają cieplejsze powietrze z chłodniejszym, co tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego. Dzięki temu następuje więcej parowania i opadów, a w efekcie – wzrost szaty roślinnej. Panele słoneczne pochłaniają natomiast znaczną część ciepła słonecznego, obniżając temperaturę pustynnego regionu.

Niestety naukowcy uważają, że mniejsze instalacje budowane w bardziej lokalnej skali nie będą miały żadnego wpływu na klimat na Ziemi i nie będą mogły pomóc w walce z tzw. pustynnieniem olbrzymich obszarów planety.

kup artykuly platne