Organizacja Narodów Zjednoczonych nazwała go jednym z najdzikszych obszarów w Afryce. Teraz plany budowy zapory wodnej w rezerwacie przyrody Selous w Tanzanii powoduje spory prezydenta kraju z aktywistami, którzy twierdzą, że projekt może spowodować nieodwracalne zniszczenie wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO rezerwatu przyrody.

Spory o zapory

We wtorek, kilka dni po tym, jak prezydent John Magufuli ogłosił, że zostanie wybudowana zapora Gorge Stiegler, grupa ds. ochrony przyrody WWF stwierdziła w raporcie, że projekt zagraża ważnym terenom podmokłym, jak również życiu ponad 200 000 ludzi z ubogich, uzależnionych od rybołówstwa obszarów, które nie będzie możliwe, kiedy tereny znajdą się pod wodą.Park Selous, który obejmuje prawie 19 300 kilometrów kwadratowych, był do tej chwili we władaniu kłusowników, którzy dla zdobycia nielegalnej na rynku kości słoniowej zdziesiątkowali występującą tam populację słoni. W związku z zasobami przyrodniczymi, przedmiotem obaw jest również wydanie dla tego terenu koncesji na projekty przemysłowe, na przykład o charakterze górniczym.

Prezydent uspokaja społeczne nastrojem, zapewniając, że zapora i zbiornik zabiorą tylko 3% powierzchni parku Selous.

– Nie będziemy słuchać ludzi, mówiących o oddziaływaniu na środowisko bez faktów – skwitował powiedział.

Energia na wytwarzanie energii

Jednak przeciwnicy projekt twierdzą, że poprzez wycinanie dróg może on mieć negatywny wpływ na znacznie większy obszar, na przykład migracji dzikiej przyrody. WWF zwróciła się o ocenę środowiskową zgodnie z prawem Tanzanii i chce, aby rząd rozważył alternatywne pomysły na wytwarzanie energii.

 

Minister turystyki Jumanne Maghembe powiedział, że Tanzania jest krajem rozwijającym się i musi wykorzystywać swoje zasoby naturalne w celu przekształcenia swojej gospodarki.

– Rząd od dawna planował przeznaczenie 38% gruntów na ochronę dzikiej przyrody, a projekt elektrowni wodnej nie zaszkodzi rezerwatowi Selous – powiedział Maghembe w wywiadzie dla „Associated Press”.

Według „Daily News”, po ukończeniu możliwości wytwórcze Tanzanii zwiększyłby się do co najmniej 4 000 MW.