Posłuchaj, jak reprezentantki Koło Gospodyń Wiejskich "Jedność" wspominają Ogólnopolską Konferencję Liderów Społeczności Lokalnych.