Posłuchaj, jak reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich Mirzec wspominają Ogólnopolską Konferencję Liderów Społeczności Lokalnych.