Posłuchaj, jak reprezentanci Grupy dla Rybna Wielkiego wspominają Ogólnopolską Konferencję Liderów Społeczności Lokalnych.