Posłuchaj, jak reprezentantka Koła Gospodyń Wiejskich Poświętne wspomina Ogólnopolską Konferencję Liderów Społeczności Lokalnych.