Dusza na miarę benefisu

 

Jesteś seniorem z duszą poety? Przyjemność sprawia ci pisanie wierszy? Weź udział w konkursie poetyckim, realizowanym w ramach projektu „Benefis dojrzałości. Moje życie. Moje miasto”. Jeszcze do 15 lipca organizatorzy czekają na utwory gdańszczan 60+.

Spośród nadesłanych na konkurs wierszy jury wybierze około dziesięciu. Zostaną one zaprezentowane w formie muzycznej, podczas uroczystej gali projektu „Benefis dojrzałości. Moje życie. Moje miasto”, w październiku w Teatrze Wybrzeże.

Muzykę do poezji napiszą profesjonalni kompozytorzy. Całość zaprezentuje podczas gali kilkudziesięcioosobowy zespół wokalno-instrumentalny, złożony z przedstawicieli chórów, orkiestr, formacji jazzowych i gdańskich grup teatralnych. Dodajmy, że projekt służy aktywizacji i promocji twórczości seniorów.

– Ma też wymiar międzypokoleniowej i międzyinstytucjonalnej solidarności – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Włącza bowiem środowiska artystyczne w działania na rzecz gdańskich seniorów. To cenna inicjatywa.

Głównymi organizatorami konkursu są: Promedicine i Miasto Gdańsk, nieformalnym partnerem MOPR.

Adresy, pod które można jeszcze przesłać konkursowe wiersze, dostępne są na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd