Gniewkowo. Konkurs plastyczny dla mieszkańców

Urząd Miejski w Gniewkowie postanowił zorganizować konkurs „Dekoracja wielkanocna” dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Gniewkowo. Warunkiem przyjęcia dekoracji do konkursu jest spełnienie wymogu, że jest to ozdoba świąteczna, wyglądem i elementami składowymi nawiązująca do Świąt Wielkiej Nocy.

Celem konkursy jest prezentacja kultury lokalnej i tradycyjnej regionu kujawskiego, aktywizacja mieszkańców gminy, wymiana doświadczeń i technik zdobienia oraz budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnej.

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zgłoszeniem swojego uczestnictwa w konkursie drogą telefoniczną (tel. 52354 30 17, 730 999 879), drogą elektroniczną (e-mail: promocja@gniewkowo.com.pl) lub osobiście (pok. nr 14 Urzędu Gminy) najpóźniej do dnia 31 marca 2017 roku.

Prezentacja konkursowych dekoracji wielkanocnych odbędzie się 9 kwietnia 2017 r. podczas XXX Jarmarku Gniewkowskiego. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia wcześniej przygotowanych dekoracji do godz. 11.00. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.