Zdjęcia polsko-czeskiego terenu Trójstyku

   • Dziś odbędzie się wernisaż wystawy fotografii autorstwa Jacka Kohuta i Michała Kuźmy
  • Zorganizowany zostanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
  • Wystawa w miejscu tym dostępna będzie od 5 do 30 maja 

Dziś o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej odbędzie się wernisaż wystawy fotografii autorstwa Jacka Kohuta i Michała Kuźmy pt. „Znane i nieznane atrakcje Trójstyku” oraz wystawy zdjęć „Beskid Cieszyński aktywnie”.

Zbiór zdjęć wystawiony zostanie w sali GOK jako wystawa zdjęć polsko-czeskiego terenu Trójstyku pod wspólną nazwą „Trójstyk – radość zwiedzania”.

 

Wystawa w Istebnej czynna będzie od 5 do 30 maja, zaś w Mostach koło Jabłonkowa w GOTIC od 1 do 30 czerwca 2017 roku.

Wystawa organizowana w związku z realizacją projektu o nazwie „Trójstyk – radość zwiedzania – Trojmezí – radost poznávat”, finansowanego z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd