9 cenionych ekspertów przyznało miastu międzynarodowe nagrody EFFE AWARD

   • Wyróżniono: Miłosz Festival, Misteria Paschalia, Conrad Festival i Festiwal Muzyki Filmowej
  • To kolejne wyróżnienie dla Krakowa za spójną i konsekwentną politykę kulturalną
  • Doceniono współpracę każdej z marek festiwalowych ze środowiskiem naukowym 

Miłosz Festival, Misteria Paschalia, Conrad Festival i Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to projekty nagrodzone przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali. Międzynarodowe nagrody EFFE AWARD przyznało jury złożone z dziewięciu cenionych ekspertów z Europy. Wśród wyróżnionych są także Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda &Anima oraz Festiwal Kultury Żydowskiej. Po przyznaniu tytułu Światowego Miasta Festiwali i Wydarzeń Kulturalnych IFEA 2016 to kolejne wyróżnienie dla Krakowa za spójną i konsekwentną politykę kulturalną. Nagrody wręczono w niemieckim Wiesbaden w czwartek, 4 maja, podczas Szczytu Festiwali Sztuki przy Europejskim Stowarzyszeniu Festiwali, który towarzyszy tegorocznej edycji Rheingau Musik Festival.

– Dziś festiwale nie są tylko wydarzeniami kulturalnymi, ale także społecznymi. Kształtują świadomość oraz gust artystyczny odbiorców. A także, co niezwykle ważne, tworzą wspólnotę, która koncentruje się wokół określonej tematyki. W taki sposób działają festiwalowe platformy tematyczne nagrodzone przez EFFE, które dla krakowian są od wielu lat częścią rocznego cyklu uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta – mówi Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.

– Dane liczbowe nie mogą być więc jedynym wskaźnikiem sukcesu przedsięwzięcia artystycznego. Liczy się głównie świadomość uczestniczenia w ważnym wydarzeniu o wymiarze wspólnotowym. To z kolei, w połączeniu z bezpośrednim udziałem w wydarzeniach festiwalowych, wpływa na wzrost zadowolenia z życia w Krakowie mieszkańców aktywnie uczestniczących w festiwalach oraz poczucie współudziału w tworzeniu społeczności lokalnej. W konsekwencji wpływa to na pozytywny wizerunek Miasta. I z tego jestem najbardziej dumny, gdyż Kraków od wielu lat jest uznawany za kulturalną stolicę Polski. Dodam, że okoliczność przyznania nagród aż dla czterech marek wydarzeń z naszego Miasta nakłada na nas ogromną odpowiedzialność w zakresie dzielenia się wiedzą oraz wspierania innych przedsięwzięć z całej Polski i Europy – dodaje.

4 maja w niemieckim Wiesbaden podczas Szczytu Festiwali Sztuki przy Europejskim Stowarzyszeniu Festiwali, który towarzyszy Rheingau Musik Festival, aż cztery festiwalowe platformy tematyczne otrzymały nagrody EFFE. Miłosz Festival, Misteria Paschalia, Conrad Festival i Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to projekty, które zostały docenione za nasycanie środowiska kultury wartościami, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu sieciowanie wydarzeń oraz podmiotów, a także promowanie różnorodności społeczno-kulturowej.

Doceniono współpracę każdej z marek festiwalowych ze środowiskiem naukowym (Forum Audiowizualne, współpraca z Centre de musique baroque de Versailles oraz uczelniami – Akademią Górniczo-Hutniczą, Akademią Muzyczną w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych). Podkreślono również kulturotwórczą rolę Krakowa w promowaniu i wprowadzaniu do obiegu nowych produktów, a także wspieranie mobilności artystów oraz widoczną profesjonalizację kadry menedżerów kultury. W majowym spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali weźmie udział ponad 250 przedstawicieli wydarzeń z całej Europy.

Europejskie Stowarzyszenie Festiwali (EFA; ang. European Festival Assiociation) od ponad 60 lat łączy festiwale muzyczne, teatralne, taneczne oraz wydarzenia prezentujące sztukę z całego kontynentu europejskiego. Za sprawą wieloletniego zaangażowania EFA w rozwój polityk kulturalnych Europy, w 2014 roku powołano do życia program EFFE (ang. Europe for Festivals, Festivals for Europe). Jest on wynikiem wieloletniej współpracy Stowarzyszenia z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim na polu promowania kultury. Transfer wiedzy, inwestycje w innowacje w kulturze oraz gwarancja rozwoju kulturalnego i świadomości publiczności, to główne cele działalności EFFE. Znakiem jakości przyznawanym markom festiwalowym przez EFA jest nagroda EFFE Awards, o którą co roku aplikuje kilkaset wydarzeń z kilkudziesięciu krajów. W latach 2015–2016 nagroda EFFE Awards była wspierana przez Google Cultural Institute.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd