Strajk w Teatrze Polskim we Wrocławiu

Komisja konkursowa zdecydowała, że nowym dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu zostaje Cezary Morawski. Aktor zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Mieszkowskiego, który w konkursie nie mógł startować, ponieważ jeden z wymogów stanowiło posiadanie wykształcenia wyższego.

– Ta decyzja ma charakter polityczny – komentował Mieszkowski, który jest posłem Nowoczesnej. – Sztuka w Polsce jest zagrożona. My bronimy prawa do uprawiania sztuki. Ten teatr zawsze bronił wartości demokratycznych i wolnościowych.

Z Krzysztofem Mieszkowskim zgadza się zespół artystów teatru, podlegającego Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu. Cezarego Morawskiego nazywają „najgorszym z sześciu kandydatów, którzy startowali w konkursie”.

– Konkurs był ukartowany – powiedział Piotr Rudzki, kierownik literacki teatru. – Nie dotrzymano też obietnicy o rozdzieleniu funkcji dyrektora od dyrektora artystycznego.

Zespół Teatru Polskiego we Wrocławiu ogłasza strajk. Artyści będą okupować scenę, a na fasadzie budynku pojawią się flagi z czarną wstążką. Zaplanowano też całodobowe dyżury strajkowe przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim. Sprawa wyboru nowego dyrektora trafić ma ponadto do prokuratury.