Znaczki i koperty pocztowe można oglądać w Białostockim Ośrodku Kultury

   • 12 kwietnia w Białostockim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wystawy „Esperanto w filatelistyce”
  • Zaprezentowano zbiory Franciszka Skrypko i Mieczysława Marczaka
  • To wydarzenie upamiętniające białostoczanina Ludwika Zamenhofa – twórcę języka esperanto 

Znaczki i koperty pocztowe, pochodzące ze zbiorów Franciszka Skrypko i Mieczysława Marczaka, można już oglądać w Białostockim Ośrodku Kultury – Centrum Ludwika Zamenhofa. W środę, 12 kwietnia, odbył się wernisaż wystawy „Esperanto w filatelistyce”.

 

Sto lat temu odszedł Ludwik Zamenhof, twórca języka esperanto. W związku z tą rocznicą w Białymstoku odbędą się liczne wydarzenia upamiętniające białostoczanina i promujące język, który stworzył. UNESCO ogłosiło rok 2017 na całym świecie Rokiem Zamenhofa.

– Warto, aby mieszkańcy naszego miasta pamiętali o tej wybitnej postaci, twórcy najpopularniejszego i najbardziej rozpowszechnionego na świece sztucznie stworzonego języka. O jednym z najbardziej znanych białostoczan – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

 

Franciszek Skrypko uważa, że „filatelistyka otworzyła mu okno na świat”. Znaczkami interesuje się od dzieciństwa. W jego kolekcji można znaleźć takie, które są związane z Białostocczyzną, autorstwa Czesława Słani i o tematyce leśnej. Tematyką esperancką zainteresował się trzydzieści lat temu. W 2009 r. uczestniczył w przygotowywaniu przedmiotów kolekcjonerskich na Kongres Esperanto. Był członkiem m.in. Polskiego Związku Filatelistów.

Z kolei Mieczysław Marczak od wielu lat zbiera pamiątki kolekcjonerskie związane z Białymstokiem. Jest członkiem Stowarzyszenia Kolekcjonerów w Białymstoku. Na podstawie jego zbiorów powstała książka „Fotografowie białostoccy 1861–1915”.

 

Mieszkańcy Białegostoku mogą wybrać się nie tylko na wystawę, ale także m.in. na „Spacery z Ludwikiem Zamenhofem”.  Przewodnicy PTTK zorganizują trzy fabularyzowane spacery tematyczne związane z ważnymi datami z życia Zamenhofa i ruchu esperanckiego. W maju odbędzie się Polski Kongres Esperanto. Więcej informacji o tych wydarzeniach znajduje się w zakładce „Kultura”.

Zbiory dla zwiedzających będą dostępne do 14 maja.

Źródło: Informacja przesłana przez samorzą