Ochroną objęto całą miejscowość

   • Guzów w powiecie Żyrardowskim został wpisany na listę zabytków
  • Znajduje się tam m.in. pałac z XIX wieku
  • Wpisanie miejscowości do rejestru zabytków to jednak nie tylko profity 

Pojawił się w „Ekstradycji” i „Kluczniku”, został upamiętniony na okładkach książek Chmielewskiej, był uznany za jedną z najciekawszych renesansowych budowli na Mazowszu – pałac w Guzowie wreszcie doczekał się pełnej ochrony.

Miejscowość koło Żyrardowa z unikalnym zespołem parkowo-pałacowym decyzją konserwatora została wpisana do rejestru zabytków w całości jako zachowany układ architektoniczny. Dzięki temu ochronie podlegać będzie nie tylko pałac, ale również pozostałe zabytki: dworskie budynki gospodarcze, fabryka, czworaki, kaplica, a nawet układ dróg.

O nałożenie na Guzów nadzoru konserwatorskiego właściciele budowli, rodzina Sobańskich, starali się ponad 10 lat. Najważniejszym zabytkiem w zespole parkowo-pałacowym jest pałac, zbudowany w II połowie XIX wieku na zlecenie Feliksa Sobańskiego. Po II wojnie obiekt ten został upaństwowiony, jednak w 1992 roku rodzinie założycieli udało się go odzyskać. Obecnie trwają w nim prace remontowe, mają za zadanie przywrócić zabytkowi dawny blask.

Wpisanie miejscowości do rejestru zabytków to jednak nie tylko profity. Mieszkańcy, których jest obecnie niewiele ponad tysiąc, oraz potencjalni inwestorzy będą musieli bowiem liczyć się z dodatkowymi restrykcjami dotyczącymi budowy na terenie tej miejscowości.