Dofinansowanie dla Bazyliki Mariackiej w Krakowie

   • Promesa finansowania renowacji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
  • Dofinansowanie będzie stanowiło 85% wartości całego projektu
  • Zakończenie prac planowane na 2020 lub 2021 rok 

Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa prof. Franciszek Ziejka i archiprezbiter parafii Mariackiej ks. dr Dariusz Raś podpisali w krakowskim Pałacu Górków porozumienie w sprawie dofinansowania renowacji ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Na jego mocy w ramach projektów kluczowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa parafii, opiekującej się kościołem, udzielono trzyletniej promesy, która zapewni fundusze na wznowienie prac trwających od jesieni 2015 roku.

– Mam wielką radość wręczyć tę promesę. Od początku prac, które podjęliśmy przy restauracji jednego z największych zabytków polskiej sztuki w Krakowie, przekazaliśmy z NFRZK kwotę ponad 2,6 mln złotych. Sądzę, że przy tym wsparciu ołtarzowi zostanie przywrócona wspaniała uroda – mówił prof. Franciszek Ziejka.

Dzięki porozumieniu do Bazyliki Mariackiej trafi 2,2 mln złotych w 2017 roku oraz ponad 4,5 mln złotych w kolejnych latach, co będzie stanowiło 85% wartości całego projektu.

– Dziękuję w imieniu swoim i tego zabytku, który jest tak drogi sercom krakowian, Polaków i parafian. Mamy spokojną gwarancję prac, bazę, do której dokładamy własne darowizny, do niej może się dołożyć pan minister i nasze miasto – dziękował ks. Raś.

Najbliższe plany zdradził również kierujący pracami restauracyjnymi ołtarza dr Jarosław Adamowicz z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

– W tym roku planujemy rozpoczęcie prac przy tzw. skrzydłach nieruchomych, które są widoczne, kiedy ołtarz jest zamknięty. Znajdują się na nich sceny z życia Jezusa. Planujemy częściowy demontaż niektórych elementów. Ze względów bezpieczeństwa żadne elementy ołtarza nie będą wywożone ani opracowywane poza bazyliką Mariacką – powiedział. – Cały program zamierzonych działań zostanie zakończony w roku 2020 lub 2021.