W Rudzie Śląskiej powstanie mural z przesłaniem

Właśnie rozstrzygnięto konkurs na projekt malowidła, które ozdobi budynki przy ulicach Tuwima i Sienkiewicza w Rudzie Śląskiej – Wirku. Na ścianach zabytkowych kamienic pojawią się nieistniejąca już huta cynku "Hugo" oraz wieża kościoła św. Wawrzyńca i Antoniego. Autorem koncepcji jest młody architekt z Wrocławia – Dawid Celek.

– Wszystkie projekty, które wpłynęły do naszego biura, były interesujące. Co ciekawe, każdy z nich prezentował inne podejście do tematu – mówi dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. – Projekt pana Dawida Celka z jednej strony nawiązuje do historii dzielnicy Wirek, z drugiej zaś skupia uwagę na jej charakterystycznych elementach architektonicznych. Oba malowidła ze sobą współgrają i też wzajemnie się uzupełniają, zaś kolorystyka przywodzi na myśl stare pocztówki – dodaje.

Dawid Celek, autor zwycięskiego projektu, ma na swoim koncie ma już kilka ciekawych koncepcji murali, m.in. w Kołobrzegu i Warszawie. Zaproponowany przez niego projekt rudzkiego malowidła łączy dwie najważniejsze wartości, na których opierało się życie mieszkańców dzielnicy – pracę i wiarę. Na jednej ścianie zobaczymy działającą przez przeszło 100 lat i unieruchomioną w 1932 r. hutę cynku "Hugo", zaś na drugiej panoramę Wirku z jego specyficzną zabudową i kościołem św. Wawrzyńca i Antoniego w tle.

Mural swoim zasięgiem obejmie dwa wielkoformatowe malowidła ścienne. Wykorzystane zostaną ściany szczytowe budynków położonych przy ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3. Mural pokryje całą powierzchnię ścian wraz z przylegającymi do nich przyporami.

– Do realizacji wybranej koncepcji przystąpimy po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z konkursem – zapowiada Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Teren, w obrębie którego powstanie nowy mural, objęty został Programem Renowacji Podwórek do roku 2030. Ponadto jeden z przeznaczonych pod malowidło obiektów wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek wzniesiony został w 1893 roku i charakteryzuje się bogatą dekoracją wykonaną w sztucznym kamieniu. Mural wykonany zostanie na ścianie bocznej budynku, dawniej przylegającej do nieistniejącej aktualnie kamienicy.

Choć mural z historycznym przesłaniem to pierwsza tego typu inicjatywa w mieście, ciekawe i barwne graffiti od dawna zdobią mury niektórych rudzkich budynków. Jadąc ul. 1 Maja można zobaczyć olbrzymią wiewiórkę, maskotkę Rudy Śląskiej, oraz bajeczny znak zodiaku – pannę o ognistych włosach nawiązujących do kampanii "Atrakcyjna Ruda". Promocyjne graffiti powstało też m.in. przy ul. Hallera.