Rybnik. Konkurs "Graffiti kreator"

Miasto zaprasza wszystkich artystów tworzących graffiti do nadsyłania rysunków z pomysłami na ozdobienie wybranych rybnickich betonowych wiat przystankowych.

Konkurs adresowany jest zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów. Zgłoszone do konkursu graffiti powinno nawiązywać do jednej lub kilku z niżej wskazanych wytycznych:

► położenia wybranej wiaty przystankowej,

► specyfiki miejsca,

► historii dzielnicy, miejscowych legend, wierzeń,

► charakterystycznego obiektu, usytuowanego w najbliższym otoczeniu,

► rodzaju prowadzonej w okolicy działalności,

► warunków przyrodniczych czy geograficznych.

Więcej informacji, w tym szczegółowy regulamin, karta zgłoszeniowa i niezbędne oświadczenia na stronie internetowej.