Krzepicka Scena Teatralna z pamiątkową kurtyną

Krzepicka Scena Teatralna SOTIE działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach jako jedna z ośmiu grup teatralnych zakwalifikowała się do udziału w tegorocznych XXVI Bielskich Spotkaniach Teatralnych, które odbyły się 14 maja 2016 r. w Domu Kultury w Bielsku Białej Kamienicy.

Tego dnia grupa zaprezentowała spektakl pt. „Jak jest” wg tekstu Maliny Prześlugi w reżyserii Beaty Górskiej-Cieślińskiej. Podczas uroczystego podsumowania całego przeglądu przedstawiciele Krzepickiej Sceny Teatralnej SOTIE odebrali na scenie pamiątkowy dyplom i kurtynę za udział w przeglądzie.

Sztuka pt. „Jak jest” po raz pierwszy została wystawiona w listopadzie 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej podczas XII Powiatowych Konfrontacji Teatralnych. Publiczność w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach mogła obejrzeć spektakl dwukrotnie, pod koniec listopada 2015 r. i podczas tegorocznej „Majówki w Dolinie Kostrzewy”.