Rybnik. Folder twórców i artystów

Miasto przygotowało nową formę darmowej promocji rybnickich artystów, twórców kultury i sztuki. Powstaje wydawnictwo, w którym zaprezentować się może każdy związany z Rybnikiem artysta.

Zaprasza więc do współpracy wszystkich twórców kultury i sztuki, którzy czują się związani z Rybnikiem oraz stowarzyszenia, aktywnie działające na rzecz promocji i rozwoju kultury w naszym mieście.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: kultura@um.rybnik.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2017 roku. Swoją działalność należy zakwalifikować do jednej z zaproponowanych kategorii:  muzyka klasyczna, jazz, fusion, smooth, blues, rock, metal, muzyka elektroniczna, pop, rock, r'n'b, hip-hop, rap, folk, piosenka artystyczna, kabaret, taniec, literatura, fotografia, malarstwo, sztuki plastyczne, moda, film, inne (np. bractwo ognia, grupa rekonstrukcyjna) albo podać nową.

Opracowaniem przesłanego materiału zajmuje się Biuro Kultury Urzędu Miasta Rybnika. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do korekty nadesłanych informacji.