Rybnik. Kolejna edycja „Juliusza”

Rybnik kontynuuje podjętą w minionym roku inicjatywę, zapraszając do ubiegania się o Górnośląską Nagrodę Literacką „Juliusz”. Jest to wyróżnienie dla najlepszej książki spośród produkcji literackiej danego roku. Nagrodę po raz pierwszy przyznano podczas 47. Rybnickich Dni Literatury w 2016 roku książce „Kobro. Skok w przestrzeń” Małgorzaty Czyńskiej.

Pierwsza edycja nagrody cieszyła się sporym zainteresowaniem – kapituła konkursu, którą tworzyli przedstawiciele ośrodków literackich i uniwersyteckich z różnych stron kraju, zapoznała się z ponad stoma zgłoszonymi publikacjami.

Tymczasem już można wskazywać propozycje do kolejnej edycji nagrody. Publikacje kandydujące do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” mogą zgłaszać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim i członkowie kapituły. Data pierwszego wydania zgłaszanej książki musi mieścić się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2016 roku.

Aby dokonać zgłoszenia wybranej książki, należy przesłać je na adres Urzędu Miasta Rybnika. Termin upływa 23 lutego.