Bory Tucholskie

Znane od wielu dziesięcioleci miejsce bogate w grzyby, a także jeden z największych w Polsce kompleksów leśnych porośniętych borem sosnowym oraz częściowo lasem liściastym. Cory Tucholskie to również lider dostawców grzybów na stoły całej Europy. Występuje tutaj ponad tysiąc  gatunków kapeluszników, z czego ponad 100 jest jadalnych. Większość występujących odmian jest ciągle mało poznana, do chwili obecnej (dane z 2012 roku) opisano tylko 483 gatunki.

Pamiętajmy! Pomimo tak ogromnej ilości gatunków grzybów, nie wolno ich zbierać na obszarach ściśle chronionych – w młodych drzewostanach o wysokości nie wyższej niż 4 m oraz w ostojach zwierząt. Zbieranie grzybów jest dozwolone od 1 czerwca do 31 października.

Puszcza Notecka

Jeden z najrzadziej zaludnionych obszarów na terenie Polski. Puszcza Notecka w większości porośnięta lasami iglastymi, ale występują tutaj również obficie drzewa liściaste, takie jak dęby czy brzozy. Miejsce znane z licznego występowania grzybów jadalnych, uznanych za najlepsze w smaku. Występują one licznie na terenie całej puszczy.

Bory Dolnośląskie

Miejsce znane z Mistrzostw w Zbieraniu Grzybów. Na tym terenie występują cenne owocniki podgrzybków, prawdziwków, borowików i wielu, wielu innych gatunków. Bory Dolnośląskie często nazywa się „grzybowym spichlerzem Europy”.

Puszcza Kozienicka

Największa pozostałość po dawnej Puszczy Radomskiej. Częste miejsce polowań Króla Jagiełły, a obecnie teren, na którym można znaleźć fragmenty puszczy o niezmienionym charakterze. Puszcza Kozienicka ma specyficzny, dłuższy okres wegetacyjny z większą ilością opadów niż w innych częściach kraju. Dodatkowo specyficzny mikroklimat powoduje, że jest to idealne miejsce do wegetacji grzybów.

Puszcza Świętokrzyska

Składają się na nią połacie lasów na pograniczu województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. To największy z istniejących do dnia dzisiejszego relikt Puszczy Radomskiej. Porośnięta jodłami, sosnami, modrzewiami oraz licznym drzewostanem liściastym Puszcza Świętokrzyska jest rajem dla szlachetnych grzybów – prawdziwków, kozaków i borowików.

Czytaj dalej