Na początku rozmowy kwalifikacyjnej rekrutujący często zadaje tzw. pytania przełamujące lody. Są to przyjacielskie zwroty typu: „jak minął weekend?”, „co słychać?” lub „powiedz mi coś o sobie”. Pozwalają one zacząć rozmowę, nawiązać kontakt i rozluźnić się obu stronom. Pytania te najczęściej nie są bezpośrednio związane ze stanowiskiem, o jakie się ubiegasz, ale stanowią bardzo ważny element rozmowy. Pracodawcy używają ich bowiem po to, aby sprawdzić twoje zdolności komunikacyjne, reakcje oraz interakcje z innymi osobami.