Zwolennicy różnorodności w zakresie płci w miejscu pracy – w szczególności zwiększania liczby kobiet menedżerów – często podkreślają korzyści biznesowe, jakie mogą z tego wyniknąć. Nie są to jednak tylko ich prywatne osądy. Przeprowadzane w ostatnich latach analizy potwierdzają ich opinie.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Bloomberg, 25% firm Azji i Pacyfiku posiadających większy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych, przyniosło w ostatnim roku podatkowym wzrost średnio 4,6% aktywów.

Dla porównania – 25% spółek, które posiadały mniejszy udział kobiet na stanowiskach zarządzających, osiągnęło nadwyżki na wysokości zaledwie 3,7% aktywów.

Liczba ta odzwierciedla rosnącą tendencję wśród inwestorów, którzy uważają, że promowanie kobiet jest nie tylko etyczne, ale także dobre z powodów ekonomicznych.