Z badań przeprowadzonych w ramach programu „Recepta na sukces w medycynie” w odniesieniu do zawodu lekarza i związanych z nim obaw wynika, że 43% osób pracujących w zawodzie obawia się śmierci pacjenta, a 38% – postawienia mylnej diagnozy i konsekwencji prawnych tych działań.

Analizy przeprowadziła firma Gedeon Richter w marcu 2019 roku. Zgodnie z ich wynikami jednymi z największych obaw lekarzy to roszczenia prawne, jakie mogą mieć wobec nich pacjenci lub ich rodziny w związku z wykonywanymi obowiązkami.

infoplanet prawo i medycyna lekarze bez wiedzy prawnej przepisy

– Sfera działań lekarzy dotyczy najważniejszych dóbr chronionych – zdrowia i życia. Do ich codzienności należy też mierzenie się z coraz bardziej wymagającymi pacjentami. Z tego też powodu ich odpowiedzialność prawna ma szczególny charakter. Warto więc, by lekarze, poza wiedzą medyczną, posiadali również tę, która dotyczy ich samych – przyznaje ekspert programu „Recepta na sukces w medycynie”, adwokat Monika Zboralska.

Zdaniem ekspertów lekarze, w zależności od rodzaju popełnionego błędu, muszą liczyć się z 3 rodzajami odpowiedzialności prawnej, które w wielu przypadkach mogą być stosowane łącznie: odpowiedzialnością cywilną, karną i zawodową. Dotyczą one majątkowej odpowiedzialności za czynność lub zaniechanie w sferze diagnozy i terapii, niezgodne z dostępną nauką medyczną, określonych ustawowo konsekwencji za czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest wyższa niż znikoma oraz skutkami naruszenia zasad etyki lekarskiej i przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

infoplanet prawo i medycyna lekarze bez wiedzy prawnej

Ze statystyk wynika, że pozew sądowy w związku z wykonywaniem zawodu otrzymało niemal 30% lekarzy, a 34% zna osobę, wobec której wyciągnięto konsekwencje prawne. Wielu z nich nie wie, jak zachować się w takiej sytuacji.

– Lekarz, który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za czynności wykonywane w ramach swojego zawodu, powinien jak najszybciej skontaktować się z wyspecjalizowanym prawnikiem i przekazać mu wszystkie najważniejsze informacje dotyczące sprawy – wyjaśnia Zboralska.

Jak radzą specjaliści, na co dzień lekarze powinni prawidłowo i regularnie prowadzić dokumentację medyczną, która jest podstawowym dowodem podczas postępowania w sądzie lub u ubezpieczyciela. Warto również poszerzać wiedzę z zakresu prawa. Potwierdza to fakt, iż obecnie ponad 80% lekarzy deklaruje, że studia nie wyposażyły ich w odpowiednią wiedzę w tym zakresie.