Biuro Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) podało, że udało się pomyślnie zakończyć ugodami kilka spraw o wypłatę dla pacjentów zadośćuczynienia z podmiotami leczniczymi i ich ubezpieczycielami.

Zgodnie z opublikowaną przez biuro Rzecznika Praw Pacjenta informacją prasową, RPP posiada uprawnienia do wytaczania na wniosek poszkodowanych lub z urzędu powództwa w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta lub przystępowania do toczących się postępowań, z których regularnie korzysta. W chwili obecnej Rzecznik Praw Pacjenta bierze udział w ponad 30 postępowaniach sądowych. A od nowego roku wszczętych zostało kilkanaście kolejnych. Co więcej, przystępując do procesu cywilnego, korzysta z praw tożsamych prokuratorowi.

infoplanet prawo i medycyna ugody dla pacjentow rzecznik

Wśród ostatnich zakończonych spraw jako szczególna wskazana została ugoda w sprawie wytoczonej przez Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz pacjentki, której prawa do świadczeń zdrowotnych oraz poszanowania intymności i godności zostały naruszone przez szpital, który nie dopełnił standardów postępowania medycznego z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej.

– W sytuacji obumarcia płodu podjęta została decyzja o farmakologicznym wywołaniu porodu, jednak pacjentka została pozostawiona bez właściwej opieki lekarskiej i położniczej. W konsekwencji tego martwy płód został urodzony na sali chorych i upadł na podłogę, co było dla pacjentki traumatycznym przeżyciem. Również zachowanie personelu po tym zdarzeniu nie było właściwe – wyjaśnia biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

infoplanet prawo i medycyna ugody dla pacjentow

W sprawie pacjentki Rzecznik Praw Pacjenta zainterweniował ze względu na zbyt niską – w jego ocenie – kwotę zadośćuczynienia przyznaną przez ubezpieczyciela. Wkrótce po wniesieniu pozwu doszło do zawarcia ugody, która zakładała dopłatę do zadośćuczynienia.

Jak przypomina wyjaśnia biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ugoda na rzecz pacjentów jest możliwa również na etapie przedsądowym. Z tego względu RPP przed wniesieniem powództwa do sądu wzywa podmiot leczniczy do dobrowolnej zapłaty wskazanej kwoty na rzecz pacjenta, co pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu.